Vill stävja vildsvinsstammen

Omedelbara åtgärder föreslås inför höstbudgeten

Delar av åker som är rejält sönderbökad av vildsvin. Infällda bilden Magnus Oscarsson (KD).

SVERIGE (JB)

Trots upprepade rapporter om vildsvinens skadeverkningar verkar myndigheter stå handfallna när vildsvinsstammen endast växer. I ATL (Lantbrukens affärstidning) flaggar man för att vildsvinssituationen får rött ljus.

De landskap som sticker ut är Halland, Kalmar, Jönköping, Östergötland, Västmanland och Södermanland eftersom de är värst drabbade. Kristdemokraterna som ett landsbygdsparti lägger därför i höstens budget fram ett förslag för att minska den alltmer växande vildsvinsfarmen.

Som alltid när det gäller lantbruksfrågor finns det en uppförsbacke för att få gehör för frågor som ger stöd till landets lantbrukare. De flesta människor som bor i storstäder är långt ifrån den vardag som en lantbrukare möter varje dag.
– Jag får nog snart lägga av med djuren eftersom mina åkrar och beten är förstörda av vildsvinen, kommenterade en bonde.
Han brukade en gård, som utöver köttproduktion, i hög grad bidrar till ett underbart kulturlandskap.

Exemplen kan bli hur många som helst från uppgivna och förtvivlade bönder. Där måste en opinion skapas av hela befolkning men allmänheten kanske vaknar först när grisarna kommer in i städerna och bökar upp i fritidsområden samt villaträdgårdar. (En situation som är verklighet i exempelvis Berlin).

Jordbruksverkets rapport om vildsvinen från 2010 visar med all önskvärd tydlighet hur jordbruken drabbas och hur kostnaderna ökar. I dag 10 år senare är det ökade problem och kostnaderna skenar iväg. Förslaget som nu KD lägger lyfter upp sju åtgärder som omedelbart måste genomföras.

De vill i lag reglera utfodringen. Jägarna måste få sälja kött från vildsvin direkt till konsumenterna, naturligtvis trikintestat och spårbart varifrån köttet kommer.

Vidare förespråkar de att jägare ska kunna sälja kött för upp till 45 000 per år skattefritt och uppmanar livsmedelsverket att förenkla köttets väg från jägare till konsument utan att livsmedelsäkerheten riskeras.

När det gäller vildsvinsjakt skulle drönare kunna vara ett effektivt hjälpmedel. För att öka avskjutningen behövs ekonomiska incitament.

Rapporten föreslår att mål för antalet vildsvin som ska skjutas sätts upp i de värst drabbade länen. Om ett jaktlag uppfyller en viss kvot ska en summa pengar fördelas via jägarorganisationerna till laget. Rapporten tar även upp bidrag för att kunna sätta upp stängsel kring odlingar där vildsvinstrycket är särskilt hårt.

Magnus Oskarsson riksdagsman (KD) och landsbygdspolitisk talesperson har träffat många förtvivlade bönder och han betonar att något måste göras omedelbart. Han betonar särskilt den ohämmad utfodringen av vildsvin och trycker på att omfattningen måste regleras i lag.

– Vi är beredda att vända snart sagt varje sten i arbetet att ta fram förslag på hur den växande vildsvinsstammen ska minskas. Jaktreglerna för flera arter behöver också ses över. Ett förslag är därför att tillsätta en statlig snabbutredning angående jakten på överetablerade viltarter, säger Magnus Oscarsson.

Text: BIRGITTA WIDÉN Bild: MAGNUS OSCARSSON

Share