Växande stadstrender på Elmia garden

Miljötänk och stadsutveckling går hand i hand när det gäller trädgårdsbranschen. Trenden var tydlig på årets Elmia garden i Jönköping, branschmässan för trädgårdsdetaljhandel. Allt fler internationella aktörer satsar nu också på den skandinaviska marknaden med sina produkter.

– Vi har väldigt positiva erfarenheter av mässan och vi ökar i antalet leverantörer vi har med oss för varje år. Vi ser goda förutsättningar att samarbeta mellan våra länder då vi upplever att vi har lite samma smak. Produkterna passar också bra för klimatet i Sverige, säger Lieve Van Kerckvoorde, VLAM, samordnare för leverantörer från Flandern i Belgien, som hade med sig nio leverantörer till årets Elmia garden, alla med sikte på Sverige och Skandinavien.

– Vi gillar de tydliga trenderna vi ser här i Sverige och vi tror att vi kan ge och ta mycket oss länder emellan. Vi är på Elmia garden både för att inspireras och för att våra leverantörer ska få bra möten med potentiella kunder, säger Lieve Van Kerckvoorde.

Förutom de belgiska företagen fanns bland annat flera polska, nederländska och danska företag på plats med både växter och andra produkter för trädgårdsinredning och trädgårdskötsel.

– Vi ser ett tydligt ökat intresse för den skandinaviska marknaden från internationellt håll, säger Henrik Landén, mässansvarig för Elmia garden.

Tre stora kommande trender inför 2016 presenterades på mässan – Dark forest med dragning åt skog och mystik, Blomster couture med milda färger och romantik, samt Stadsodlarens trädgård, med fokus på ekologiskt och ätbart.

Stadsutveckling och det urbana livet var stora teman både i montrar och på mässans seminarier. Återvinning, smarta materialval och miljövänlig produktion märktes i många av de nya produkter som visades på mässan.

– Det här är frågor som dyker upp i alla diskussioner i branschen. Det är tydligt att branschen påverkas av hur det urbana livet utvecklas och att det finns en sådan medvetenhet i miljöfrågan, säger Henrik Landén. Elmia garden den 29-30 september samlade 3 029 besökare.

Share