Vapendirektivet hotar svensk jakt

Delar av förslagen i EU:s nya jaktdirektiv bidrar inte i kampen mot terror utan försvårar bara vanliga människor liv, skriver centerpartisterna Eskil Erlandsson och Johan Hedin.

Delar av förslagen i EU:s nya jaktdirektiv bidrar inte i kampen mot terror utan försvårar bara vanliga människor liv, skriver centerpartisterna Eskil Erlandsson och Johan Hedin.

EU-kommissionens ambition att minska antalet illegala vapen för att därigenom minska risken för fler terrorattacker såsom de i Paris, är givetvis något som Centerpartiet med kraft ställer sig bakom. Stora delar av förslaget skulle dock inte försvåra för terrorister, men däremot avsevärt försvåra möjligheten för vanliga människor till jakt och sportskytte. Det finns ett antal punkter i förslaget som vi är kritiska till.

Förslaget vill begränsa tillgången till så kallade halvautomatiska vapen, vilket riskerar att förbjuda en del vapen som i dag används av både jägare och sportskyttar. En sådan typ av lagstiftning bidrar inte i kampen mot terror utan försvårar bara vanliga människor liv.

Direktivet föreslår också att vapenlicenser ska omprövas vart femte år. Vi tror att detta skulle bidra till mycket stor utökad byråkrati samtidigt som det är tveksamt att det kommer att ge någon större effekt. Centerpartiet ser inte att detta förslag substantiellt bidrar till bekämpningen av illegala vapen och terrorism.

Det är viktigt att de som hanterar vapen också har den fysiska och psykiska förmågan att kunna göra det. Därför är det bra att läkare har anmälningsskyldighet ifall det vid kontroll förefaller finnas hinder för fortsatt licens. Att däremot, som direktivet föreslår, införa obligatoriska läkarkontroller tror vi enbart skulle leda till en ökad byråkratisering – inte till färre terroristattacker.

Ett stort problem är hur procedurer kring att deaktivera vapen ser ut på olika håll inom EU och på den fronten är det viktigt att EU har gemensamma regler. I Sverige deaktiverar man vapen på ett sätt som gör dem obrukbara, men i många andra länder kan deaktiveringen lätt kan tas bort så att vapnen kan användas. Detta måste stoppas genom enhetliga EU-regler så att de inte kommer i orätta händer.

För Centerpartiets del är det kampen mot illegala vapen och vapensmuggling som måste stå i centrum när det gäller vapenlagstiftningen och inte begränsningen av legala vapen.

Johan Hedin (C) Rättspolitisk talesperson
Eskil Erlandsson (C) Landsbygdspolitisk talesperson

Share