Vänern har fått nytt platsvarumärke

19 July 2016. Vänern, Hammarö, Sweden.

Tydligare profilering ska öka sjöns dragningskraft på boende och besökare

På Båtmässan i Göteborg 3-11 februari, fick Vänern ett nytt platsvarumärke. Det är första gången det nya platsvarumärket används och föreningen Gästhamnar i Vänern är först ut. Vänersamarbetet är initiativtagare till det arbete som pågått under 2017 för att ta fram en varumärkesplattform och grafisk profil för Vänern.

Det här är verktyg som vi hoppas att så många verksamheter kring Vänern som möjligt kommer att vilja använda sig av, i de sammanhang där det är en fördel att förknippas med Vänern, säger Laila Gibson, verksamhetssamordnare på Vänersamarbetet.

En tydligare profilering av Vänern med ett gemensamt varumärke, som bygger på Vänerns styrkor ska bidra till ökad kännedom om sjön och vad som finns kring den. Det ska också vara till nytta för företag, både för de som idag verkar vid Vänern och vid Vänern och vid nya etableringar.

Att tydligare lyfta fram Vänern och den livskvalitet som finns här ska även vara en fördel då det gäller att locka både fler boende och besökare. Arbetet med att ta fram den gemensamma plattformen har bestått av workshops med offentliga, privata och ideella aktörer, undersökningar bland lokalbefolkning, företag och besökare, analyser av Vänerns styrkor och lärdomar från andra platser.

I arbetet har bland annat Vänerkommunerna, Region Värmland, Västra Götalandsregionen, Dalslands Turist, Turistrådet Västsverige, Visit Värmland och Gästhamnar i Vänern varit delaktiga. Vänersamarbetet är en ekonomisk förening vars medlemmar är de 13 kommunerna runt Vänern. I Värmland: Grums, Hammarö, Karlstad, Kristinehamn och Säffle. I Västra Götaland ingår Grästorp, Gullspång, Götene Lidköping, Mariestad, Mellerud, Vänersborg och Åmål. Föreningen stöds även avRegion Värmland och Västra Götalandsregionen. Föreningens ändamål är att bedriva utvecklingsarbete som bidrar till en hållbar tillväxt och en bra livs miljö för boende, brukare och besökare kring Vänern

Share