Utgivningsdagar 2021

Utgivningsdag   Sista boknings- och materialdag
22 Januari 15 Januari Energi och uppvärmning
12 Februari 5 Februari Skog
5 Mars  26  Februari Jord- och skogsbruksmaskiner
26 Mars 19 Mars Klimatsmart lant- och skogsbruk
16 April 9 April Hus och bygg
7 maj 30 April Utomgårds/Djur och djurhållning på gården
28 Maj 21 Maj Skog
27 Augusti 20 Augusti Skog
17 September 10 September Hus och Bygg. Torkning/lagring av spannmål
8 Oktober 1 Oktober Energi och Värme
29 Oktober 22 Oktober Inomgårds. Fordon och Maskin
19 November 12 November Skog och Fastighet
10 December 3 December Vision. Framtid och möjligheter för den gröna sektorn.