Utgivningsdagar 2019

Utgivningsdag Sista boknings- och materialdag  
18 Januari 11 Januari Energi och uppvärmning  
8 Februari 1 Februari Skog  
1 Mars  22 Februari Jord- och skogsbruksmaskiner  
22 Mars 15 Mars Klimatsmart lant- och skogsbruk  
12 April 5 April Hus och bygg  
3 Maj 26 April Utomgårds/Djur och djurhållning på gården  
24 Maj 17 Maj Skog  
23 Augusti 16 Augusti Skog  
6 September 30 Augusti Hus och Bygg. Torkning/lagring av spannmål  
27 September 20 September Energi och Värme  
18 Oktober 11 Oktober Inomgårds. Fordon och Maskin  
8 November 1 November Skog och Fastighet  
6 December 29 November Vision. Framtid och möjligheter för den gröna sektorn.