Utgivningsdagar 2018

Utgivningsdag Sista boknings- och materialdag
19 Januari 13 Januari Energi och uppvärmning
9 Februari 3 Februari Skog
2 Mars  23 Februari Jord- och skogsbruksmaskiner
23 Mars 16 Mars Miljö
13 April 6 April Hus och bygg
4 Maj 27 April Djur och djurhållning på gården
25 Maj 18 Maj Skog
 17 Aug  10 Aug
 7 Sep  31 Aug
 28 Sep  21 Sep
 19 Okt  12 Okt
 9 Nov  2 Nov
 7 Dec  30 Nov  Vision