Utgivningsdagar 2019

Utgivningsdag Sista boknings- och materialdag  
18 Januari 11 Januari Energi och uppvärmning  
8 Februari 1 Februari Skog  
1 Mars  22 Februari Jord- och skogsbruksmaskiner  
22 Mars 15 Mars Klimatsmart lant- o skogsbruk  
12 April 5 April Hus och bygg  
3 Maj 26 April Utomgårds/Djur och djurhållning på gården  
24 Maj 17 Maj Skog  
Höstens datum uppdateras senare