Utgivningsdagar 2022

Utgivningsdag   Sista boknings- och materialdag
21 Januari 14 Januari Energi och uppvärmning
11 Februari 5 Februari Skog
4 Mars  25  Februari Jord- och skogsbruksmaskiner
25 Mars 18 Mars Klimatsmart lant- och skogsbruk
13 April 7 April Hus och bygg
5 maj 29 April Utomgårds/Djur och djurhållning på gården
25 Maj 20 Maj Skog
25 Augusti 18 Augusti Skog
15 September 8 September Hus och Bygg. Torkning/lagring av spannmål
6 Oktober 29 September Energi och Värme
27 Oktober 20 Oktober Inomgårds. Fordon och Maskin
17 November 10 November Skog och Fastighet
8 December 1 December Vision. Framtid och möjligheter för den gröna sektorn.