Utgivningsdagar 2023

Utgivningsdag   Sista boknings- och materialdag
19 Januari 12 Januari Energi och uppvärmning
9 Februari 2 Februari Skog
2 Mars  23  Februari Jord- och skogsbruksmaskiner
23 Mars 16 Mars Klimatsmart lant- och skogsbruk
20 April 13 April Hus och bygg
11 maj 4 Maj Utomgårds/Djur och djurhållning på gården
25 Maj 17 Maj Skog
24 Augusti 17 Augusti Skog
14 September 7 September Hus och Bygg. Torkning/lagring av spannmål
5 Oktober 28 September Energi och Värme
26 Oktober 19 Oktober Inomgårds. Fordon och Maskin
16 November 9 November Skog och Fastighet
7 December 30 November Vision. Framtid och möjligheter för den gröna sektorn.