Uteblivna lånegarantier

Regeringen och bankerna har inte lyckats nå en överenskommelse om hur lånegarantier för krisdrabbade mjölkbönder i Sverige ska genomföras. Ett misslyckande för regeringen, anser Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, enligt ett pressmeddelande.

– Att bankerna säger nej till lånegarantier är ett misslyckande för regeringen, som säger sig vilja hitta lösningar för att mildra det akuta läget för Sveriges mjölkbönder. Nu krävs det att regeringen omedelbart återkommer med ett alternativt förslag, som ger direkt effekt för våra mjölkbönder som idag går på knäna, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF.

– Jag är mycket besviken över att staten och bankerna inte lyckats nå en överenskommelse om hur lånegarantierna för krisdrabbade mjölkbönder i Sverige ska genomföras. Jag förväntar mig att regeringen snabbt tar fram en konkret plan på likviditetsstärkande åtgärder inom de ekonomiska ramar som sattes av för lånegarantierna. Exempel från andra EU-länder visar att man nu utnyttjar de så kallade De Minimis-reg lerna för att vidta åtgärder. En motsvarande åtgärd är absolut nödvändig i Sverige, säger Palle Borgström, ordförande i LRFs Mjölkdelegation.

– Vi behöver även se betydligt fler åtgärder från regeringens sida när det gäller att förbättra de grundläggande villkoren för svenskt jordbruk i förhållande till omvärlden, i linje med Konkurrenskraftsutredningens förslag, säger Helena Jonsson.

– Vi är i behov av en landsbygdsminister som agerar snabbt eftersom vi har ett avgörande halvår framför oss. Risken är uppenbar att Sverige annars kommer att tappa en väsentlig del av sin mjölkproduktion, säger Palle Borgström.

Share