Undvik smittspridning med god hygien

Sverige är bra på att hålla nere antibiotikaanvändandet

På apotek hjärtat i Mirum jobbar Sharam Khoramir. Dagligen möter han människor i behov av läkemedel och mycket antibiotika skrivs ut på recept. I flera sjukdomsfall finns det annat än antibiotika man kan ta till säger han.

SÖDERKÖPING (JB)

Överanvändning av antibiotika har lett till att bakterier bildat motståndskraft mot antibiotika. Med snabb spridning av resistenta bakterier kan lunginflammation bli omöjlig att bota men Sverige ligger i framkant när det gäller att hålla nere antiobiotikaanvändandet.

Under övergången från sommar till höst insjuknar många i förkylning och snuva. Mer läkemedel köps i butik och allt mer receptbelagd antibiotika hämtas ut på apotek. På apotek hjärtat i Mirum jobbar 28-åriga Sharam Khorami som där är inne på sitt tredje år. Dagligen möter han människor i behov av läkemedel varpå mycket antibiotika skrivs ut från recept.

Enligt Jordbruksverket har överanvändningen av antibiotika lett till att bakterier bildat motstånd mot antibiotika vilket i flera fall lett till att bakterierna blivit resistenta. Jordbruksverket beskriver förloppet som mycket allvarligt. ”Felaktig och överdriven användning av antibiotika har fått resistenta bakterier att spridas snabbt i världen. Om vi inte bromsar utvecklingen kan vanliga sjukdomar, som lunginflammation, bli omöjliga att bota,” skriver Jordbruksverket.

I flera sjukdomsfall finns det andra metoder att ta till för att minska användningen, säger Sharam Khorami från apotek Hjärtat. – Har man en mild urinvägsinfektion brukar både vi och läkare rekommendera att man tar C-vitamin, dricker mycket och även dricker tranbär. Det kan också fungera i förebyggande syfte och minska risken för återfall, säger han.

Användningen av antibiotika är ännu inte så omfattande i Sverige utan ligger i ett gott läge jämfört med många andra länder, skriver Jordbruksverket. Detta dels tack vare lagen som säger att antibiotika ej får användas i förebyggande syfte för att bland annat tillämpa en ökad växt hastighet på djur som väntas gå till slakt. Tillsammans med Statens veterinärmedicinska anstalt har Livsmedelsverket övervakat förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier hos djur och förekomsten i livsmedel. ”Resultatet visar att Sverige fortfarande har ett bra utgångsläge, men det är mycket viktigt att motverka den utveckling som har skett i andra länder”, menar Jordbruksverket.

Genom att fortsätta med låg antibiotikaanvändning skapar vi goda förutsättningar för en hållbar djurhållning och sjukdomar som alltid kommer att kunna botas, såväl på människa som djur. Om användningen av antibiotika ökar så kan också antalet resistenta bakterier öka. – Man ska inte använda antibiotika om det inte är absolut nödvändigt, bra att veta är också att antibiotika inte fungerar på virus, fortsätter Sharam.

Användningen av receptbelagd antibiotika brukar öka under hösten förklarar han. – Det brukar skrivas ut mer runt augusti, september eftersom det ofta är fler som blir sjuka då. För att undvika smittspridningen mellan människor talas det väldigt ofta om god hygien. Lika viktigt är det att hålla god hygien bland djuren då även smittor kan spridas dem emellan.

Jordbruksverket menar att även antibiotika på djur bör användas om det anses som absolut nödvändigt och de ger även ett gott tips till djurägare att alltid vara uppmärksam vid köp av nytt djur. ”Om du ska köpa in djur till din besättning, tänk då på att fråga om det finns några sjukdomsproblem i säljarens besättning och fundera på hur du ska agera för att undvika att smitta når din besättning, till exempel genom att sätta inköpta djur i isolering.” Jordbruksverket uppmanar ”Det krävs ett fortsatt gemensamt arbete av djurägare, djurhälsopersonal, näringens organisationer och myndigheter för att behålla det goda läget”

Text och bild: JOHANNA ÅBERG

Share