Trivsam jaktsamverkan i Tryserum

Fina marker för jakt i Brantsbo och Rosenlund

Jaktlaget Brantsbo – Rosenlund framför den nya fina ”jaktkojan”. Från vänster Jaktledaren Tobias Svensson, Rickard Borgström, Patrik Pettersson, Jimmy Skoglund med fina unghunden Tekla, Kent-Göran Karlsson, Ingmar Karlsson nestorn i laget som varit med från början, sedan följer från Rosenlund Kennet Johansson, Peter Johansson, Nils-Gösta Johansson, Robert Björk och Erik Johansson.

TRYSERUM (JB)

Fastigheterna Brantsbo och Rosenlund ligger båda i Tryserums socken, Valdemarsviks kommun. Fastigheterna gränsar mot varandra utmed en lång sträcka och har dessutom arealfigurer som passar ihop som ett pussel. Detta insåg man redan i början av 1980-talet då jaktsamverkan inleddes efter att jaktlaget på Brantsbo tog kontakt med ägarna till Rosenlund och kom överens om att jaga älg tillsammans.

Samverkan vid älgjakt har sedan fortsatt år efter år och alla är nöjda. Dessutom har jaktsamverkan även kommit att betyda att man ofta jagar övrigt jaktbart vilt tillsammans. Det gäller rådjur, hjort, hare och vildsvin alltså ett win-win förhållande för ägarna till Rosenlund och jaktlaget på Brantsbo.

Den sammanlagda arealen som utgör 527 ha, ramas in till viss del av sjöar. I väst/östlig riktning genomkorsas marken av allmän väg från  Kvarnvik/Holmbo och ut till E22:an. I viss mån negativt men man får acceptera och anpassa sig till läget, det är klart att ett antal djur har dödats av trafiken. Vilttillgången har generellt sett varit förhållandevis god när det gäller älg och rådjur och på senare år har naturligtvis vildsvin etablerat sig på markerna också. Ändå har inte jaktmarkerna drabbats av allt för omfattande skador. Likaså har dovhjort försiktigt etablerat sig under den senaste tioårsperioden och kommer förmodligen att öka ytterligare.

Den gemensamma arealen har naturligtvis, som all annan mark i Götaland, märkt variationer i viltstammarna under de senaste 40 åren. 1980-talet med stor älgstam och 1990-talets explosion av rådjursstammen för att följas under 2000-talet av vildsvinens etablering och nu under 2010-talet ökar framförallt dovhjort kraftigt på vissa håll.

Jaktlaget på Brantsbo skapades enligt vissa involverade personer 1970 vilket betyder att jaktlaget om ett par år kommer att kunna fira 50-årsjubileum. Fyra jaktintresserade personer lyckades få ett jaktarrende på Brantsbo. Det var Ingmar Karlsson, Åke Borgström, Bertil Johansson som senare bytte efternamn till Gillman och Lars Johansson. Alla dessa var yrkesverksamma inom det privata skogsbruket genom Södra och det var så kontakter etablerades med skogsägare.

Dessvärre lever inte alla idag, Bertil Gillman gick bort för flera år sedan och Åke Borgström avled under sensommaren i år. Lars Johansson från Svarvaredalen i Gärdserums socken lämnade jaktlaget under 1980-talets början, i stället för honom kom undertecknad då med i jaktlaget. Den ende kvarvarande och fortfarande ingående i jaktlaget av de fyra är Ingmar Karlsson, kollega till undertecknad under cirka 15 år, som våren 2018 fyllde 80 år.

När jaktlaget kom till var tvillingbröderna Knut och Erik Andersson ägare till fastigheten. Under innevarande år avled Erik Andersson. När bröderna tyckte det var dags att bli avlösta som ägare någon gång under 1980-talet så tog deras barn över och i verksamheten på gården med jordbruket och svinproduktionen ses kusinerna Jan-Erik och Peter Andersson. Kusinerna är inte så speciellt intresserade av att själva delta i jakt.

Rosenlund ligger öster om Brantsbo utmed landsvägen som går ut till E22:an och fastigheten har mark på båda sidor om landsvägen. Ägare är bröderna Nils-Gösta och Håkan Johansson och av de båda är det Nils-Gösta som är jaktintresserad. Håkan hjälper till med skogstraktor och vagn då den skjutna älgen ska transporteras hem till Rosenlund.

Bröderna har gjort i ordning ett kylrum i ett hörn av maskinhallen där vi hänger djurkropparna innan de ska styckas upp. När det är dags för styckning har bröderna alltid gjort i ordning bord med gott om utrymme för att hantera djurkropparna och alla medverkar i styckningsprocessen som även innebär malning till köttfärs.

Det har alla år varit roligt att samverka med grabbarna på Rosenlund i den gemensamma älgjakten och all jakt över huvud taget. Det som är lite speciellt och mycket trevligt är att det är tre generationer från Rosenlund vi jagar tillsammans med, Nils-Gösta och sönerna Peter och Kennet och barnbarnen Erik och Robert. Det borgar för fin kontinuitet i jaktintresset och fortsatt älgjakt tillsammans i många år.

Varje jaktlag ska ha en jaktledare och vår jaktledare nu är Tobias Svensson som är bosatt i Kvarnvik och som arbetar med mekaniserad skogsavverkning. Innan Tobias tog över som jaktledare för något år sedan så hette vår jaktledare Robert Karlsson men han har fått tillgång till jaktmark i närheten av sin bostadsort och på så sätt spar resor och tid. Jaktledare före Robert var under många år nyligen avlidne Åke Borgström. Den första tiden av jaktarrendet på Brantsbo var Ingmar Karlsson jaktledare eftersom han var den som tog de första kontakterna med bröderna Knut och Erik Andersson om ett jaktarrende.

Årets älgjakt började den andra måndagen i oktober och det var i år den 8 oktober. Vid en träff tidigare på sensommaren träffades jaktlaget och gick igenom vad som behövde göras på olika pass, skogen och sly växer och försämrar skjutmöjligheterna på vissa pass. Passen lottas ut så därför vet man i god tid vart man ska ta vägen den första morgonen.

Årets tilldelning är en vuxen älg och en kalv. När detta skrivs så har bara två jaktdagar ägt rum och dessvärre har vi inte ens sett en älg men det är inte så konstigt utan helt normalt för de kommer så småningom tillbaka på våra marker.

När vi samlades, efter första älgjaktdagens tidiga morgonpass i jaktstugan undrade undertecknad hur många älgar som har nedlagts sedan 1970. Ingen kunde med säkerhet säga hur många men Ingmar Karlsson som har varit med sedan 1970 tror att antalet är väldigt nära ett hundratal.

Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM

Share