Till nytta för hela regionen

Helene Oscarsson, vd Vreta Kluster AB.

LINKÖPING (JB)

Vreta Kluster firar fem – årsjubileum och mycket har hänt sedan starten. Från projekt har det utvecklats till att idag vara ett eget bolag. Inför 2017 finns många idéer och planer, inte minst inför det tredje hus som planeras.

– Vreta Kluster blev AB vid årsskiftet, berättar Helene Oscarsson. Vi är numera ett bolag och jag är vd för det.
– Det är väl egentligen samma typ av verksamhet men vi blir tydligare som aktör och vi är en egen juridisk person vilket är bra för tydligheten.
– Vi blir ett helägt dotterbolag till Sankt Kors och en anledning till att vi blivit aktiebolag är som sagt det här med tydligheten och att det möjliggör ju också att få in externt ägande. Vi kan sälja aktier till externa parter så att det fler blir ägare till klustret. Det är en vision vi har.

– Vi vill verkligen att näringslivet, företag, personer med flera ska kunna bli delägare i klustret. Vi ser en stor möjlighet i detta. Exakt hur det ska gå till är inte klart. Vi är ett AB, det är i alla fall steg ett.

Finns det fler nyheter och saker på gång?
– Södra har precis flyttat in så nu har vi både Södra och Holmen på klustret, säger Helene Oscarsson. Vi har fått väldigt mycket skogskompetens.
– Klustret vill medverka till att det kommer igång olika utvecklingsprojekt.
– En stor sak som händer i Östergötland är den regionala livsmedelsstrategin. Vi hoppas kunna bidra till arbetet genom att ha en koordinerande roll och att vara en samlingsplats.
– Sedan jobbar vi på med en ide om att bygga en etapp till, berättar Helene Oscarsson. Det bygger på att vi tar fart under våren och att det kommer hyresgäster som tecknar sig för ett antal som gör att Sankt Kors kan gå vidare och bygga. Man vill inte bygga utan att ha några hyresgäster som har tecknat sig.

– Vi har en massa idéer, vi vill ju bli en test – och demoplats Vi vill ju att det ska vara företag som hyr in sig och tänkte öppna upp för att det inte bara ska vara kontorsytor. Det kan vara platser där man kan testa prototyper, produkter och metoder och så. Kanske hyresgäster kan hyra för kortare eller längre tid, så länge man har något att testa. Det är en grej vi vill göra, dels för matområdet och dels för teknikområdet.

Helene Oscarsson begränsar inte de tänkbara områdena för nästa hus till mat och teknik. Lantbruksfrågor av olika sorter, energifrågor med mera finns med.
– Vi försöker bygga flexibelt och hitta en bra affärsmodell som gör att man kan ansluta sig så det är ju en av utmaningarna.

Du har ju tidigare också nämnt drönare. Klustret finns med som intressent för testbädden för drönare i Västervik. Vad sker med det här?
– Västervik har unika förutsättningar för de har inga civilflyg eller militärflyg så där kan man agera lite fritt. Vi tror det kan vara jätteintressant för vår och andra regioner.

– Vid förfrågningar från företag i vår bransch så kan vi kanalisera förfrågan dit. Sedan tror jag att vi i nästa hus kommer ha vidareutbildning och fortbildning. Jag tror att drönarutbildning för lantbrukare och rådgivare skulle kunna vara något vi har hos oss. Förarutbildning och det här med tolkning av data. Man kan hämta in mycket data men vad ska man göra med den och vad ska man använda den till? Där är rådgivningsorgani-sationerna väldigt viktiga.

Vreta Kluster är geografiskt centralt beläget i länet men för verksamma i några av länets kommuner är det långt och det tar tid om man vill delta i något som hålls på klustret. Det här finns också med i utvecklingsvisionen.
– Vi vill gärna vara till nytta för hela regionen och jobbar aktivt för det, säger Helene Oscarsson. Vi ska vara viktiga för lantbrukare och företagare även i kommuner som Ydre och Finspång och därför ska vi fundera på hur vi ska kunna vara det i större utsträckning. Om vi ordnar något bra som äger rum på klustret då skulle det evenemanget kunna resa ut till Söderköping och samma kan vara med i Kinda med någon som är där.

– Klustret vill vara en regional aktör. Vi vill göra nytta i hela regionen.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share