Thorbjörn har jakten som yrke

Viltmästare Thorbjörn Andersson håller i trådarna då det jagas på Sonstorp.

Viltmästare Thorbjörn Andersson håller i trådarna då det jagas på Sonstorp.

HÄLLESTAD (JB)

Den 16 augusti startade jakten på bock och duva och den 1 september jakten på dovhjortshannar som en inledning till höstens höjdpunkt, älgjakten som börjar den andra måndagen i oktober.

– Bockjakten är lite som en helig dag som ingen jägare vill gå miste om. Visserligen kan det bli lite av en långdragen väntan innan någon bock dyker upp men jag tycker det är skönt att sitta i skogen och fundera.

I jaktförordningen står att för jakt med skjutvapen får det börja jagas rådjur och kronhjort en timma före solens uppgång och en timma efter solens nedgång. Älg däremot får bara jagas fram till solens nedgång

– Timmen efter solens nedgång får det endast jagas vaktjakt eller smygjakt. Det har lite att göra med om det behövs eftersök, då behövs det att ljuset är med. Vildsvin får däremot jagas dygnet runt, förklarar Thorbjörn Andersson är viltmästare med en halvtidsanställning på Sonstorps bruks marker.

Jakten på ringduva är mycket populär bland de som flyttat till Sverige från andra länder. Sonstorp tillhandahåller lockfågel och gömslen sedan får de gästande skyttarna betala en dagsavgift för att skjuta duva som gärna söker sig till nytröskade gärden där det finns spillsäd.

– Vissa har egna hundar med sig men eftersom jag själv har labradorer så brukar jag åka dit när jakten är klar för dagen och låta hunden plocka in de fåglar som inte hittats. Det är även bra att gå ett varv för det händer att fågeln flyger några hundra meter innan den ramlar ner på marken, säger Thorbjörn.

Andra fåglar som kajor och kråkor skjuts också och många hundklubbar köper in dessa fåglar och använder dem när apporthundar ska avlägga prov.
– Det är bra att skjuta duvor för de som odlar ärtor kan få enorma skador om det finns för stora bestånd av ringduvor.
Fågeljakt över lag är populärt och på Sonstorp finns det även möjlighet att jaga and.
– Vi köper in ällingar när de är tre veckor gamla och sätter dem i viltvatten där de får växa till sig fram till det är dags att börja jaga.

Det går också att sätta in en mindre mängd ällingar för de drar till sig vildänder och när de går ner för att äta på kvällarna blir det fantastiska kvällsstreck som det går att jaga på.
– Räv, mink, duvhök och örn är ett problem för ällingarna men vi sätter upp remsor av aluminiumfolie som håller rovfåglarna på avstånd. Vi får dock flytta runt på folien eftersom rovfåglarna lär sig vart de finns och slutar känna någon rädsla.

Det brukar uppskattas av jägarna när Sonstsorp anordnar så kallade kombijakter. Det jagas fågel med hagel från morgonen fram till lunch sedan tar jakten med kulvapen på klövvilt vid. Vildsvin är något som det finns gott om i skogarna runt Sonstorp.

– Vi börjar med vildsvinsvaken vid foderplatserna den 16 april och då kommer det ett gäng jaktgäster från Värmland. Sedan gör vi ett uppehåll med grisjakten med en månads mellanrum fram till augusti eftersom vi inte vill ha några grisar springande på fälten.

När tröskningen är avklarad har man i september ett jaktarrangemang med pyrschjakt på dovhjort och råbock om dagen och grisvak på natten. För Thorbjörns del är det ständigt bråda dagar. Han ska förutom att förbereda jakten åt familjen Mörner som äger Sonstorp, även sälja större arrangemang med drevjakt och vild svinsvak samt se till att de 15 automatiserade foderställena för vildsvin är igång som de ska.

– Foderautomaterna sprider med automatik ut fodret fyra gånger per dygn.
När drevjakterna kommer igång ställer han om foderautomaterna så de sprider en gång extra på morgonen för att ha viltet i anslutning till foderplatserna när det jagas.

– Det gör jag för att kunna styra den plan vi har på avskjutningen. Vi ska uppnå de målen under de arrangerade jakterna och då är foderplatserna placerade så att vi ska kunna styra in viltet i de såtar vi jagar i. När vi börjar jaga ska det bli ett ordentligt uttag innan det blir lugn och ro i skogen, säger Thorbjörn.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share