Testar prototyp av 14-metersharv

14-metersharv RotenbergAgrotec brukar familjeföretagets gårdar

VIKBOLANDET

Bronsfastigheter AB är ett familjeföretag som förvaltar och utvecklar fastigheter i Norrköping. Bolaget bildades 1992 i Norrköping. Agrotec är ett dotterbolag som är verksamt inom jordbruk och anläggningsbranschen. Bolaget brukar familjens gårdar Rotenberg och Skärlunda samt arrenderad mark.

Jordbrukaren träffar Anders Henningson, ägare och ordförande i företagsgruppen på Rotenberg, ett gammalt säteri från 1700-talet i karolinsk stil. Det är en av två gårdar som familjen äger och brukar och har som utgångspunkt för maskinstationsverksamheten. Gården har 250 hektar åker, 25 hektar beten och 125 hektar skog. Här finns verkstad, tvätthall, maskinhall och torkanläggning.

Den andra gården, Skärlunda som ligger väster om Norrköping har 90 hektar åker, 30 hektar bete och 50 hektar skog. Här finns också jordtillverkning, en bergtäkt, ridanläggning med 40 boxar, manege, ridhus med mera, bostäder för uthyrning, verkstad och tvätthall. Förutom dessa två gårdar tillkommer arrenderad mark. Agrotec har ett antal stora traktorer av John Deeres tillverkning.

En harv från Väderstad med 14 meters bredd som dras av en 9560R och kan harva med hastigheten 15 km i timman. Harven är en prototyp som testas av Agrotec. Agrotec har tolv anställda och man utför arbeten åt andra jordbrukare under säsongen. Under vintern är traktorerna rustade för snöbekämpning och på våren arbetar man med sandupptagning med egna sopmaskiner.

NTK på RotenbergHär finns också lastbilar för att köra spannmål till hamn och kvarnar bland många andra uppdrag. Man har alla de maskiner som behövs i ett större modernt jordbruk. Härtill kommer bandtraktor och grävmaskin som används för att anlägga viltvatten och andra liknande uppdrag. En väghyvel finns också. På Rotenberg finns en solcellsanläggning på 660 kvad – ratmeter som används till spannmålstorkarna, värmepump och belysning.

Överskottsel skickas ut på nätet. Jordbrukaren besöker även Rafnäs där Agrotec arrenderar mark. Där pågår sådd och en traktor är sysselsatt med att välta. Vi åker vidare och hittar 14-metersharven på ett fält vid Djurövägen. Sammy Tholander kör John Deeretraktorn med fyrhjulsdrift, dubbelmontage både fram och bak och en motor på 560 hästkrafter. Det är imponerade att se den stora traktorn med den enormt breda harven köra runt på fältet i rask takt. Samtidigt framstår den som smidig i rörelserna.

Text och bild: LARS-T JACOBSON

Share