Svenskt jordbruk i orostider

LRF:s ordförande för Östergöland föreläste i Skänninge

Skänninge Rotaryklubbs kassör, Jan-Erik Jeppsson, tackar Jeanette Blackert för en intressant kväll om frågor som ligger på allas läppar.

SKÄNNINGE (JB)

Skänninge Rotaryklubb har verkligen i dessa pandemitider lyckats knyta till sig intressanta föreläsare. Vid veckans möte hade man lyckats engagera LRF:s ordförande i Östergötland… Jeanette Blackert som gav en intressant bild av hur läget för svenskt jordbruk ser ut för närvarande.

Jeanette började sitt anförande med att presentera sig och det företag Blackert Jordbruk som hon tillsammans med maken Hans driver strax utanför Skänninge.
– Företaget omfattar 530 hektar mark och ger plats för 458 suggor. Gården har även vindkraftverk som ger 800 kW. Omsättningen ligger på cirka 25 miljoner kronor.

Men hon medger att situationen för närvarande är sådan att det troligen vore lönsammare att sälja all foderspannmål istället för att köra det genom grisarna.

– Våra grisar slaktas på Skövde slakteri, ungefär 200 grisar slaktas per vecka. Vår målsättning är driva ett över tiden hållbart jordbruk. För vår del innebär det att vi satsar på grön el, flispanna till torken, friska djur, eget foder, och vi säljer närproducerat griskött i en gårdsbutik, berättar Jeanette.

Jeanette är ordförande i LRF Östergötland och även ledamot i det regionala LRF som omfattar flera län. Här i Östergötland är det 7500 medlemmar och på frågan om könsfördelningen svarar hon att det här i länet är ”fifty – fifty”.

Vi står nu inför ett valår 2022 och dessutom har vi konflikten i Ukraina som naturligtvis kommer att styra vilka frågor som kommer upp och kanske avgör valet.

LRF:s huvudmål är ”Vi får Sverige att växa”. I debatten om jordbruket ska vi komma ihåg att endast åtta procent av Sveriges totala yta används för livsmedelsproduktion, det finns därför anledning att värna åkermarken för det som den är avsedd för.

En sammanställning av spannmålsproduktionen i Europa visar att Ryssland är i särklass störst men att Ukraina är tvåa med 64 miljoner ton och därmed tio gånger större än Sverige med sina sex miljoner ton. En skrämmande sammanställning om det här blir långvarigt.

Det här leder till stigande priser inte bara på matvaror utan även på andra insatsvaror som bränsle och inte minst el. Vad kan man då göra för att möta allt det okända som står framför oss . Vilka möjligheter har vi och vad bör vi tänka på?

Jeanette menar att vår chans, är att fokusera på ökad beredskap och mer inhemsk produktion samt att minska det stora importberoendet av bränsle och energi.

Naturligtvis ledde hennes föredrag till livlig diskussion och kvällen blev lång innan klubbens kassör Jan-Erik Jeppsson kunde sticka emellan med att tacka Jeanette för en intressant kväll om frågor som ligger på allas läppar. Hur ska det bli med kriget och hur blir det med Sveriges framtid?

Text och bild: STEN-ÅKE ANDERSSON

Share