Svenskmärkning fick ärofyllt pris

Ursprungsmärkning som stärker den svenska livsmedelsproduktionen

Svenskmärkning är stolta och glada över att vinna Livsmedelspriset 2022. Från vänster Lotta Hovhammar, Ulrika Ekström, Ulrika Norvell och Evelyn Berkeley.

SVERIGE (LT)

Livsmedelspriset 2022 tilldelas Svenskmärkning AB som på kort tid har gjort det enkelt för konsumenter att göra ett medvetet val av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter.

Nätverket Livsmedel i fokus delar sedan 1964 årligen ut Livsmedelspriset till personer, organisationer eller företag som på ett inspirerande och innovativt sätt tagit initiativ till, eller utvecklat förutsättningar för att öka livsmedelsnäringens konkurrenskraft och utveckling.

Svenskmärkning AB var en av tre finalister till Livsmedelspriset 2022. De övriga var Bengt Persson, som nu senast skapat den första svenska proteinfabriken GroPro, och Coop Sverige med Coops hållbarhetsdeklaration för livsmedel. Både GroPro och Coop Sverige ursprungsmärker med Från Sverige.

Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige lanserades den 20 april 2016. Idag ursprungsmärker cirka 220 företag med Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige och nära 12 000 råvaror, livsmedel och växter är godkända för märkningen.

Från Sverige-märkningen vinner Livsmedelspriset 2022 för att på kort tid ha gjort det enkelt för konsumenter att göra ett medvetet val av svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. Kriterierna är: Odlat, fött och uppfött, förädlat, förpackat och kontrollerat i Sverige.
– Genom Från Sverigemärkningen samarbetar hela livsmedelsbranschen för att utveckla och stärka den svenska livsmedelsproduktionen, öka försörjningsförmågan och säkra produktionen och jobben för framtiden. Från Sverige- märkningen har om möjligt blivit ännu viktigare under pandemiåren och under de oroliga tider som nu råder i världen. Som en av initiativtagarna till Från Sverige är vi oerhört stolta och glada över att märkningen belönas med en så prestigefylld utmärkelse, säger Björn Hellman, vd på Livsmedelsföretagen.

Livsmedelspriset delades ut i samband med Livsmedelsdagarna i Tylösand, och juryns motivering löd:
”Detta präglar årets vinnare av Livsmedelspriset:

Skicklighet – i utförande och kreativitet, strategiska hjärnor ligger bakom.

Envishet – oförtruten kamp, har framtida segrar i sikte. Röja undan hinder – och få genomslag.

Generositet – bjuda in till samarbete. Aktuell – i allra högsta grad

Och vinnaren präglas av Sverige och det svenska – vinnare är Svenskmärkning AB”
– Att den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige vinner Livsmedelspriset är ett stort erkännande. Den starka utvecklingen vi sett sedan starten hade inte varit möjlig utan våra engagerade ägare LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, säger Ulrika Ekström vd Svenskmärkning.

Hon framhåller att det är en vinst för det breda och djupa samarbetet i branschen kring svenskproducerade råvaror, livsmedel och växter. En vinst för alla de cirka 220 företag som jobbar aktivt med att ursprungsmärka sina produkter och för konsumenterna som får det allt enklare att hitta svenskproducerade varor.
– Vi på Svenskmärkning är glada för alla inspirerande samarbeten som gör vårt jobb så meningsfullt och roligt, säger Ulrika.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share