Stort intresse för träbyggande

Välbesökt seminarium i Karlstad

Pär Larsson, platschef, Stora Enso Gruvöns sågverk och Anton Kullh, kommersiell chef för Stora Robert Berg, naturvårdsspecialist, Stora Enso. Ensos träprodukter

KARLSTAD

Det var positiva tongångar när drygt 100-talet personer från näringsliv och kommuner i Värmland slöt upp i Karlstad i påskveckan för att diskutera träbyggande. Stora Enso, som är Europas största leverantör av träprodukter, hade tre talare på plats under seminariedagen.

Flera av världens globala trender som exempelvis urbanisering, växande medelklass och ökad miljömedvetenhet talar för att det kommer att byggas mer i trä i framtiden. Trä binder koldioxid under hela sin livslängd och är det enda förnybara byggmaterialet som finns.

Stora Enso har stor erfarenhet av det moderna träbyggandet. Företaget har levererat korslimmat trä (CLT) till över 12 000 projekt runt om i världen. Anton Kullh, kommersiell chef för Stora Ensos träprodukter berättade bl a om företagets breda produktportfölj inom träprodukter och hur dagens träbyggande fungerar.

– Vi är en one-stop-shop inom träindustrin och erbjuder allt från klassiskt sågade brädor till moderna byggmaterial som CLT (korslimmat trä) och LVL (laminerat fanérvirke). För att sänka tröskeln och få fler att se fördelarna med träbyggande delar vi med oss av öppna byggsystem och ett antal digitala verktyg som underlättar byggprocessen från föreskrivande led till färdig byggnad. Att öka kunskapen om träbyggande är helt avgörande för att trähusbyggandet ska växa ytterligare, säger Anton Kullh.

Stora Enso investerar nu cirka en halv miljard kronor i Gruvöns sågverk i Värmland för att bygga Europas största och mest moderna produktionslinje för korslimmat trä (CLT). Under första kvartalet 2019 sker uppstarten och produktionskapaciteten blir på 100 000 kubikmeter.

I mars började det första skiftet av 16 medarbetare, totalt ska 60 nya medarbetare rekryteras. De nya medarbetarna genomför nu ett gediget introduktionsprogram med bland annat utbildning på Träteknikerutbildning i Hammarö AB (TTU) och Stora Ensos sågverk i Ybbs i Österrike.

Själva byggnaden till den nya produktionslinjen för korslimmat trä på Gruvöns sågverk blir på 13 000 kvm och det är ett stort fokus på hållbarhet vid byggnationen.

– Vi bygger den givetvis i korslimmat trä. Vår nya byggnad till produktionslinjen binder koldioxid motsvarande 1 900 resor Stockholm-Melbourne. Själva resningen av byggnaden tar endast 10 veckor. Leveranserna av korslimmat trä från vårt sågverk i Ybbs i Österrike kommer med tåg. Det reducerar koldioxidutsläppen med cirka 30 procent jämfört med lastbilstransporter, säger Pär Larsson, platschef, Gruvöns sågverk.

Robert Berg, naturvårdsspecialist på Stora Enso redogjorde på ett sakligt sätt hur man gör avverkningsberäkningar, baserade på riksomfattande inventeringar av skogstillstånd, för att försöka avgöra om skogen kommer att räcka till i framtiden. Det är många faktorer, som exempelvis klimatförändringar och trädslagsförändringar, som spelar in när dessa bedömningar görs av Skogsstyrelsen och Riksskogstaxeringen vid Sveriges lantbruksuniversitet.

– Med dagens skogsbruk kommer avverkningspotentialen att fortsätta att öka. Mycket tyder på att dagens avverkningsnivå är uthållig och att det ändå finns ett visst utrymme för ökade naturvårdsinsatser, säger Robert Berg, naturvårdsspecialist på Stora Enso.

Konferensen arrangerades av Sveriges Träbyggnadskansli, Trästad, Länsstyrelsen Värmland och Skogsstyrelsen.

Källa och bild: STORA ENSO

Share