Stor spretighet mellan regioner

På bilden presenterar Martin Sundström, LRF Konsult, Skogsbarometern 2017.

Skogpriserna fortsätter uppåt i landet som helhet men går nedåt i Värmland

VRETA KLOSTER (JB)

Marknaden för skogsfastigheter förväntas vara fortsatt stabil under 2018. Enligt LRF konsult bedömning är även prisnivåerna ungefär som nu. Däremot syns stora regionala skillnader. Att industrin tycks omättlig är positivt men gör leveransen svår att hålla.

När skogsmarkspriserna och Skogsbarometern för 2017 presenterades var det med ett utökat innehåll och inför en stor skara i publiken. Man hade även förlagt träffen till Vreta Klusters aula. Bland deltagarna i publiken fanns rådgivare, fastighetsmäklare, bankfolk med flera.

Läget presenterades av LRF konsult genom Roland Hultman, Henric Oscarsson samt Martin Sundström. Därefter gav Andreas Johansson, områdeschef på Södra, genomgång av vad man från sin sida ser inom skogsmarknaden.

Skogsbarometern ger en generellt mycket positiv bild av skogsägande.
– Skogsägaren 2017 visar på en hög investeringsvilja, berättade Martin Sundström.
– Det är fortfarande väldigt låg skuldsättning på skogsfastigheter.

Den vanligaste skogsägaren utan lån är lite äldre och är vanligast i norr medan det ser annorlunda ut i söder.
– Optimismen är på väg upp efter att ha gått ner 2015 och 2016. Störst optimism har vi här nere i Götaland.
– Nästan fyra av tio av de tillfrågade skogsägarna tycker att känslan av att äga skog är det som betyder mest i deras skogsägande.

När det gäller priserna så hade Roland Hultman en del nyheter att redovisa.
– Det som var väldigt signifikant för den här mätningen är att det är väldigt spretigt, berättade han. Vi har väldigt stora variationer. I norra regionen gick det upp 11,7 procent medan det i södra gick upp 0,2 och i mellersta 2,6. Det här är något vi inte sett förut, spretigheten.

Att priserna som helhet ökat över tiden råder däremot inga tvivel om. Han visade ett diagram.
– Här tycker jag att vi ser i en enda bild sammanfattningen på vad marknaden oftast tycker. Det är att skog är en lugn, säker och stabil placeringskälla som inte har några dramatiska fluktuationer.
Regionalt var det däremot stora skillnader 2017.
– Norrlandsregionerna har mellan 13,5 och 15,7 procents uppgång. Man anser att det är köpläge efter några års nedgång.

I den mer detaljerade redovisningen med 10 regioner sticker region 6, där Värmland ingår, ut. Där har priset gått tillbaka med 10 procent på ett år, 12 på fem år. Orsaken till detta är att i delar av Värmland är en minskad investeringsvilja från Norge, jaktvärdet har på grund av vargen dalat samt att importen av skogsråvara från Norge påverkar. Med tanke på hur många som lägger största vikten av skogsägandet på mjuka värden som jakt är den här nedgången naturlig men frågan om fortsättningen framåt finns där. Vargfrågan påverkar på många plan.

Något som är lätt att missa är att det faktiskt finns en övre gräns för vad marknaden är beredd att betala för skogen.
– När man passerat 250 kubikmeter per hektar så är kubikmeterpriset ungefär 20 procent lägre än för en fastighet med ett normalt virkesförråd.
Henric Oscarsson tog upp skogen som sådan, det positiva med skog och därmed också varför det nu är så attraktivt med att äga skog.
– Sverige är lite unikt genom att så mycket skog ägs av privatpersoner, inledde han. Det är sedan länge populärt. Ett praktiskt skäl är att den växer ständigt och sedan kan du välja att ta utdelningen när du vill, det vill säga att avverka när du behöver pengar.
– Många andra investeringar har blivit högrisk. De som investerar i obligationer, aktier och liknande vill ha något med lägre risk så det kommer nya köpare in som vill investera i skog.
– Det finns ytterligare en liten trend som jakt och att plocka. Det går inte att göra i en aktieportfölj.

En tredje faktor är att Sverige har en skogsindustri som är duktig och kan ta tillvara på det som produceras här. Skogen är miljöeffektiv och binder kol, vilket reducerar koldioxiden. Trä som används i exempelvis ett hus har kolet kvar. Henric Oscarsson redovisade även ett antal tänkbara hot mot den goda marknader, däribland räntan och klimatförändringarna.

Andreas Johansson, områdeschef på Södra, tog upp att händelser som stormar i närtid har påverkat hur man arbetar.
– Vi driver på kortare omloppstider. Vi avstår hellre från den sista gallringen och avverkar skogen så man får snabbare omloppstid.
– Nu är det historiskt höga virkespriser. Det är fantastiskt bra priser och det finns ett oerhört sug i industrin. Det finns inga sortiment som inte är efterfrågade.
– Vi kämpar på så hårt vi kan. Vi har aldrig avverkat så mycket skog som vi gjorde 2017, i alla fall här runt Linköping. Det räcker knappt till ändå industrin vill bara ha mer hela tiden.
– Marknadsmässigt är det jättekul. Kina drar jättebra. Södra säljer bara avsalumassa, vi gör ju inte papper eller någon slutprodukt.

Vädret är en viktig faktor att räkna med för att hålla leveranserna. Kan man inte köra på markerna eller på en del skogsvägar under ett bra konjunkturläge då industrin ropar på mer blir det förstås bekymmer även i sådana här goda tider.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Ur Skogsbarometern:
• Lönsamhet och värdeutveckling är tillsammans med äganderätten de faktorer som skogsägarna tror kommer att påverka deras framtida skogsägande mest. Skogsägare under 40 år och skogsägare med brukningsenheter över 200 ha är de som särskilt lyfter fram äganderätten.
• 52 procent av skogsägarna tror på stigande timmerpriser det närmaste året vilket är betydligt fler än i fjol då siffran var 29 procent.
• 11 procent av skogsägarna planerar att överlåta fastigheten inom släkten de närmaste fem åren.
• Skog för cirka 89 miljarder kommer att byta ägare de närmaste fem åren.

Share