Stor ombyggnad av Spiralen

Kontor och ny fasad när Lundbergs storsatsar på gallerian

Jonas Thyrsson, chef för fastighetsutveckling på Lundbergs Fastigheter visar hur Spiralen kommer se ut om två år.

NORRKÖPING (JB)

Nu ska 60-talets tråkiga lådor bytas ut mot moderna fasader med en ljus och luftig känsla. Lundbergs Fastigheter satsar 250 miljoner kronor i en stor ombyggnad av Spiralen både utvändigt och invändigt.

Nyligen bjöd Lundbergs Fastigheter in till pressträff tillsammans med kommunen och Dospace för att berätta om den kommande ombyggnaden av cityfastigheterna Tulpanen 18 & Liljan 6 i Norrköping, som tillsammans utgör gallerian Spiralen Köpcentrum.

Lundbergs Fastigheter har satsat 2380 miljoner i Norrköpings stadsutveckling mel lan åren 2010 och 2020, bland annat i Kvarteret Lyckan och Kvarnbacken, och nu är det dags för ännu ett stort projekt som förhoppningsvis kommer innebära ett lyft för såväl handeln som stadsrummet.

Byggstart är planerad till är våren 2022 och projektet beräknas slutföras till årsskiftet 2023-24.

Digitalisering och hållbarhetsfrågor leder till förändrade beteenden och en övergripande strukturomvandling som påverkar våra städer, och inte minst handeln, på ett påtagligt sätt.

Som ett led i att följa med i utvecklingen och bidra till ett ännu attraktivare Norrköping investerar Lundbergs Fastigheter nu stort i stadskärnan för att skapa ett bättre och bredare utbud och en ny mötesplats där flera olika funktioner skapar en helhet. Kontor, handel, restauranger, upplevelser, kultur och bostäder kompletterar varandra och ger staden liv.
– Våra citykvarter med galleriorna Linden och Spiralen i spetsen har i mer än 40 år varit den naturliga shoppingdestinationen i Norrköping. Nu tar vi nästa steg för att skapa ett mer relevant innehåll och en miljö där människor trivs och vill spendera tid – oavsett om det är dag, kväll, arbetstid eller fritid, säger Christian Claesson, regionchef Öst, Lundbergs Fastigheter.

Projektet innebär dels en stor utvändig förändring av de två byggnaderna. De i dag stängda fasaderna byts ut till nya lösningar som ger en modern och attraktiv känsla i kvarteren och släpper in mycket ljus i kontorslokalerna. I entréplan flyttas fasaderna ut och visionen är ett naturligt flöde mellan inne och ute som ger en härlig atmosfär. Gestaltningsförslag för fasaderna har tagits fram i samverkan med White Arkitekter.

Fastigheterna kommer även genomgå en invändig förnyelse där övre plan omvandlas till en mötesplats för näringslivet. Den största delen kommer utgöras av coworkingytor i samarbete med företaget Dospace. Företaget finns redan etablerad i Västgötebacken och nu kompletteras det kontorshotellet med denna jätteyta på 3 000 kvadratmeter.
– För vår del gör den här etableringen att vi kan börja erbjuda större kontorslösningar åt bolag i Norrköping vilket vi ser en växande efterfrågan på, säger Niclas Söör, VD och grundare för Dospace, som genom sin etablering till Spiralen nu bidrar till mer kundunderlag för butikerna, vilket också är en stor anledning till satsningen.

En analys har visat att jämfört med andra jämbördiga städer har Norrköping en lägre andel “dagbefolkning”, det vill säga personer som jobbar och spenderar tid i citykärnan dagtid, vilket driver handel och skapar ett levande centrum. Samarbetet med Dospace är ett sätt att öka dagbefolkningen i city.

Anna Selander, samhällsbyggnadsdirektör på Norrköpings kommun tycker det är positivt att utveckla stadskärnan tillsammans med fastighetsägarna. Hon nämner varuhusen som viktiga årsringar, men som snarare kännetecknar dåtidens stadsliv än framtidens.

– Idag har vi en lite annan syn på hur vi vill leva, våra konsumtionsmönster ändras i ganska snabb takt. Vi har inte längre ett centrum i Norrköping utan vi har flera små centrum i innerstadens närhet, och vi ser att det fortsätter att utvecklas fler centrum i takt med att staden växer. Idag planerar vi för människor i centrum.

Text och bild: TOBIAS PETTERSSON

Share