Stigande sågtimmerpriser

Sveriges offeciella statistik

Stigande sågtimmerpriser och sjunkande massavedspriser under tredje kvartalet 2015
Sågtimmerpriserna (leveransvirke) steg med en procent under tredje kvartalet 2015 jämfört med kvartalet dessförinnan. Totalt steg sågtimmerpriserna i samtliga regioner, i region Nord med en procent och i region Mellan och Syd med fyra respektive tre procent. Totalt sjönk priserna för massaved med en procent. Massavedspriserna sjönk i region Nord och region Mellan med två respektive en procent medan massavedspriserna i region Syd steg med en procent jämfört med föregående kvartal.

Vid en jämförelse mellan tredje kvartalet 2015 och samma kvartal 2014 steg massavedspriserna med tre procent och sågtimmerpriserna med 13 procent.

Share