Stenföretag tar täten i miljöarbete

Borghamns stenförädling är nu helt fossilfritt

Mats-Ola Ericsson och sonen Tim är tredje och fjärde generationen i familjeföretaget Borghamns Stenförädling.

BORGHAMN (JB)

Borghamns Stenförädling AB har avancerat till främsta ledet i sin bransch när det gäller miljöomställning. De är nu det första stenföretag i Sverige som ställt om hela produktionen till att vara fossilfri. De ligger mer än två decennier före stenindustrins gemensamma målsättning.

– Stenindustriförbundet siktar på att branschen ska bli fossilfri år 2045. Vi har redan nu, augusti 2020, nått de miljömålen. Det känns riktigt bra, säger vd Mats-Ola Ericsson.

Familjeföretaget i Borghamn, Vadstena kommun, är inte bara först i Sverige. De är i frontlinjen även internationellt när det gäller att ställa om produktionen inom stenindustrin till att bli helt fossilfri.

Bakgrunden till miljösatsningen är denna: Borghamns Stenförädling gjorde ett strategiskt miljöval, för att stärka sig i den stenhårda konkurrensen men som också känns rätt i hjärtat för dem själva.
– Vi försöker vara så miljömedvetna som möjligt. Prismässigt kan vi inte konkurrera med utländsk natursten. Däremot ställer allt fler byggföretag miljökrav vid upphandling. Därför är vår miljösatsning ett bra konkurrensmedel, säger Mats-Ola Ericsson.

Han fortsätter:
– Vi gör det samtidigt för oss själva och samhället i övrigt, för att bidra till en ekologiskt hållbar framtid. Det kostar oss totalt några hundra tusen kronor extra på årsbasis, men det är det verkligen värt.

Miljöomställningen inleddes för ett par år sedan och kan delas upp i olika fokusområden:
• Samtliga bearbetningsmaskiner drivs av hundraprocentigt förnybar och närproducerad el från lokalt vindkraftverk.
• För uppvärmning av lokalerna används i första hand bergvärme. Riktigt kalla dagar skjuter man till RME, ett biobränsle som framställs av raps.
• Det senaste och avgörande steget i övergången till en helt fossilfri produktion är att företaget slutat köra sina fordon på fossil diesel. I stället tankas lastmaskiner, truckar och företagsbilar med HVO – en till 100 procent förnybar diesel som är helt fri från koldioxidutsläpp. Företaget tankar från egen tank med bränsle från Energifabriken.

Text och bild: STEFAN HOLGERSSON

Share