Stegeborgsgården i storsatsning

Pengar kommer från bland annat Landsbygdsprogrammet

En del av lekplatsen inspekteras av invigningsgästerna. I förgrunden projektledaren för satsningen på Stegeborgsgården ser vi Paul Månsson.

STEGEBORG (JB)

Stegeborgsgården storsatsar med hjälp av bland andra Kustlandet och Region Östergötland, samt självfallet genom en stor ideell arbetsinsats från dem som utfört det praktiska arbetet. Nu har projektet, ”Upptäck Stegeborgsgården” officiellt invigts, med rundvandring och tårtkalas.

Alldeles vid färjeläget och Göta kanals sjöfarare kommer in från Slätbaken ligger Stegeborgsgården både strategiskt och naturskönt. Dessutom passerar vandringsleden, Östgötaleden, just här vid gränsen mellan kommunerna Norrköping och Söderköping.

Välkomsthälsade på trappan till huvudbyggnaden gjorde Föreningen Stegeborgsgårdens ordförande, Bosse Andersson.
– Roligt att så många kunde komma hit för att tillsammans med oss inviga vår nysatsning, med syftet att tillgängliggöra Stegeborgsgården och upptäcka området som ett besöksmål och plats för en aktivare fritid, sade Andersson.

Projektledaren för satsningen, Paul Månsson, ledde en rundvandring med första stoppet vid en precis färdigställd boulebana.
– Några av våra äldre gäster undrade vad vi skulle göra för dem när vi färdigställt den nya lekplatsen och då blev det en boulebana, sade Månsson.

Nästa stopp blev just lekplatsen med en hel del nya lekredskap, men Håkan Carlson berättade att deras gamla träleksaker fortfarande väcker intresse. Sen visade han sina färdigheter, dels genom att gå armgång och sedan med all tydlighet illustrera att gung – ställningen var väl för ankrad i marken.

På vandringen ner mot bad – platsen visades den nya handikapptoaletten och de nyanlagda parkeringsplatserna för handikappade. Allt för att öka tillgängligheten för alla att ta del av det Stegeborgsgården har att erbjuda.

Själva badplatsen har utrustats med helt nya badbryggor och dessutom en aluminiumramp, så att även den som är rullstolsburen kan rulla ut i vattnet.

Rundvandringen avslutades med kaffe och tårta, där det också bjöds på information om själva projektet men också om gården som sådan.

Idén till projektet fick jag genom att en bekant nämnde om att det kunde finnas EU-pengar att söka för att utveckla Stegeborgsgården. Eftersom vi ligger inom Leadeområdet Kustlandet, kom jag i kontakt med Anette Wiheriälä, som har varit en oerhörd resurs för att få detta till stånd, berättade Paul Månsson.

Det var också hon som myntade projektets namn, ”Upptäck Stegeborgsgården”, något som hon själv gjorde så fort hon besökte platsen.

Lars-Olof Johansson, ordförande i styrelsen för Kustlandet, framhöll att projektet som sådant med råge uppfyller de kriterier som finns uppställda för att bidrag ska beviljas. Det handlar inte minst om en samverkan mellan offentlig och ideell sektor.

Från Region Östergötland deltog Eva Andersson (S), ordförande i Regionutvecklingsnämnden och Anne Hederén, som bland annat jobbar med vandringslederna – Östgötaleden passerar just Stegeborgsgården.

Finansieringen av projektet kommer främst från Landsbygdsprogrammet 2014- 2020, som Jordbruksverket fördelar pengarna ifrån, samt Kustlandet och Region Östergötland. Totalt 522 607 kronor.

Allt arbete har utförts ideellt av föreningen och av projektansökan framgår att det fanns en målsättning att på detta sätt bidra med arbete till ett värde av knappt 100 000 kronor.
– Vi har en personalliggare som visar att det är 17 personer som i olika hög grad jobbat. Tillsammans har de lagt ner 838 timmar, omräknat i pengar stannar detta på 184 220 kronor, berättade Paul Månsson.

Stegeborgsgården har utvecklats under årens lopp och en som varit med sedan starten 1962 är Håkan Carlson.
– Det startade som Stegeborgs Ungdomsgårdsförening, sen kom gården att gå upp i EFS-distriktet och sedan 2004 är det en egen ekumenisk förening, berättade Håkan.

Föreningar och enskilda kan vara medlemmar. Man betalar en medlemsavgift och genom detta visar man att man stöder tanken med gården. För övrigt förpliktar inte medlemskapet på något sätt.
– Redan från början har det varit en öppen gård och inriktningen är en lägergård med turistverksamhet.

Föreståndare för gården är Hervé Lust, tillsammans med sin fru Christel. Han berättade för de församlade om den verksamhet som bedrivs och vilka möjligheter som erbjuds. Men pekade också på de problem och de anpassningar som den pågående pandemin förorsakat. Det hade inför säsongen på olika sätt satsats på gruppverksamhet, som tyvärr fått ställas in. Man hoppas emellertid på en lättnad på detta område framåt hösten.

Text och bild: HANS ANDERSSON

Share