Solen skiner även på liten stuga

Sommarens solsken kunde genererat 28 miljoner kWh – bara i Norrköping

Den tydligaste trenden just nu är att solel har tagit fart på allvar och även om den fortfarande står för en liten andel av den totala elproduktionen så ökar den i snabb takt.

Enligt Solligan, som presenterades av SVT i fredags, har solen skinit sammanlagt 490 timmar i Norrköping från midsommar och fram till den 15:e augusti.

Det är visserligen inte lika många timmar som förra året, trots det skulle solstrålarna kunna generera en elproduktion på 28 miljoner kilowattimmar om hälften av länets villaägare haft solpaneler på taket, enligt elbolaget Bixias beräkningar.

För en villaägare i Norrköping med en solelsanläggning på 5,5 kilowatt (installerad effekt) på taket, har sommarens solstrålar genererat 2 695 kilowattimmar.

– Vi ser en fantastisk utveckling där många, både privatpersoner och företag, väljer att investera i förnybar elproduktion. Den tydligaste trenden just nu är att solel har tagit fart på allvar och även om den fortfarande står för en liten andel av den totala elproduktionen så ökar den i snabb takt, säger Matina Rosenberg, meteorolog och hållbarhetsansvarig på elbolaget Bixia.

Bixia arbetar aktivt med att öka andelen förnybar el och är det elbolag som köper in störst andel förnybar el direkt från småskaliga producenter av solvind- och vattenkraft. Antalet producenter ökar i snabb takt, inte minst när det gäller solel.
– Under förra året ökade vi antalet solelsproducenter med hela 85 procent. De flesta som levererar el från sin anläggning till oss är så kallade prosumers, dvs de producerar el för eget behov och säljer överskottet till oss på Bixia, förklarar Matina Rosenberg.

Enligt en undersökning genomförd på uppdrag av Bixia har 49 procent av svenska villaägare funderat på att installera solceller på sina hustak. De främsta anledningarna till att man ännu inte gjort slag i saken är att det upplevs som en stor initial investering och att man är tveksam till om det är ekonomiskt lönsamt.

– I Sverige finns idag omkring 25 000 solcellsanläggningar och el från solen står för en väldigt liten del av Sveriges totala elproduktion. Men vi märker tydligt att intresset ökar och för att möta upp efterfrågan och göra det enkelt för våra kunder lanserade vi tidigare i år ett komplett solcellspaket där man får hjälp med inkoppling på elnätet och kan sälja sin överskottsel vidare, säger Matina Rosenberg.

Runt om i världen är solelen en stark konkurrent till fossila energislag. I Sverige har vi de bästa förutsättningar för att ställa om till förnybar energi och nå en klimatneutral framtid. Omkring 60 procent av vår el kommer redan idag från förnybara källor.

– Elproduktionen från vindkraft har ökat kraftigt de senaste åren. Tack vare en framgångsrik teknikutveckling och alla som vågat satsa, står vindkraften idag för omkring tio procent av vår totala produktion. Solel har en bra bit kvar till samma nivå som vindkraft men ger på ett enkelt sätt möjlighet för privatpersoner att göra en insats för miljön som dessutom kan vara gynnsamt ekonomiskt, säger Matina Rosenberg.

Så har vi räknat: Antalet småhus i Norrköping enligt SCB cirka: 20 840. Cirka hälften av dessa har tak som är lämpade för solel. 1 kW installerad effekt ger cirka 1 kWh varje soltimma. En solanläggning på 5,5 kW (vilket är en vanlig anläggning för villor) generera alltså cirka 5,5 kWh per soltimma. Hälften av Norrköpings villor, cirka 10 420 x 2 695 kWh (kilowattimmar per villa) = 28 miljoner kWh.

Share