Skogspriserna fortsatte uppåt 2020

Ingen avmattning trots pandemin

Kraftigt stigande pris på skogsmark när Ludvig & Co summerar 2020 års försäljningar.

Coronapandemin tycks inte ha haft någon negativ påverkan på skogspriserna. Utvecklingen fortsätter de senaste årens trend med ökad efterfrågan och stigande priser på skogsmarken.

Ludvig & Co är Sveriges största fastighetsmäklare av lantbruksfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på genomsnittspriset på skogsmark för de fastigheter som förmedlats via Ludvig & Co:s fastighetsmäklare under 2020. Statistiken redovisas på riksnivå, uppdelat i tre regioner samt även på mer detaljerad nivå i tio geografiska områden.

Och när Ludvig & Co summerar 2020 års försäljningar visar statistiken att priset på skogsmark i genomsnitt stigit 4,1 procent över hela landet vilket innebär ”all time high” för skogsmark i Sverige.

– Coronapandemin har inte gjort att efterfrågan på skog minskat. När första vågen av pandemin drog in över landet blev säljare mer avvaktande. Ganska snart ökade aktiviteten igen och under sommaren och hösten har efterfrågan och prisuppgången för skogsmark ökat markant. Skogen växer trots pandemin, säger Markus Helin, Chefsmäklare på Ludvig & Co.

Ludvig & Co delar in landet i norra, mellersta och södra Sverige samt mer detaljerat i 10 olika prisregioner. Regionen som omfattar länen Jönköping, Kalmar och Kronoberg är den enda regionen där priset på skogsmark gått ner under 2020. Mest ökade priset för skogsmark i norra Sverige med en uppgång på 7,5 procent. Trots uppgången når priserna i norra Sverige inte riktigt upp till toppnivån som rådde för tio år sedan. Statistiken visar att de som redan äger skog i norra Sverige i ännu större utsträckning än tidigare har köpt mer skog.

I mellersta Sverige har priset ökat med i genomsnitt 6,5procent, och det är regionerna runt Mälardalen och Hjälmaren som bidragit till denna prisökning.

– Några få stora aktörer, skogsbolag, köper mycket skog i området vilket påverkar prisbilden. Vad som också påverkat prisbilden är den trend som förstärkts i spåren av corona, att flytta från storstaden till ett mer lantligt boende. Detta säger Per Skargren, Segmentschef Skog och lantbruk på Ludvig & Co.

I södra Sverige har priset på skogsmark de senaste två decennierna stigit kraftigt. Under 2020 har prisbilden dock varit splittrad med en sammantagen ökning på blygsamma 0,2 procent. Marknaden är fortsatt stabil även i denna region och intresset att investera i skog är stort, trots kraftiga barkborreangrepp.

Ludvig & Co:s bedömning är att marknaden för skogsfastigheter fortsatt kommer vara stabil med stor efterfrågan. Några orsaker till den bedömningen är att Riksbanken prognostiserar fortsatt låg reporänta flera år framöver, att Konjunkturinstitutet prognostiserar kraftig BNP och tillväxt 2021 jämfört med 2020, att skogsråvaran fortsätter efterfrågas av industrin och att en allmän optimism råder på grund av pågående vaccinationsprogram världen över med förhoppning om att kunna vända pandemin ryggen.

Text: TOBIAS PETTERSSON Bild: PRESSBILD

Share