Skogsgård med lång historia

Nuvarande ägaren Per Sjöswärd.

Nuvarande ägaren Per Sjöswärd.

KINDA (JB)

Bygderna vilar på mycket historia, en del välkänd och annan tämligen okänd. Gården Övra Drättinge i Bodabygden tillhör kanske de mer okända, men har att förflutet som boställe åt kronofogden i Kinda och Ydre. Den har också ägts av släkter som Trolle och Sparre.

Det är inte ofta man har vägarna förbi själva Boda, denna sköna bygd i Kinda. På väg 134 mellan Åtvidaberg och Kisa finns avtagsvägen dit, liksom från vägen mellan Rimforsa och väg 134.

Kanske är det läget vid sidan av de större vägarna, kanske den smala kurviga backiga vägen som avskräcker, kanske är det den stressade nutiden som gör att alla är på väg någonstans och inte tar sig tid med att se sig om.

Bodabygden har inte bara ett sagolikt vackert läge mellan sjöarna Åsunden, Nimmern och Lillsjön. Den rymmer bitvis stor historia som de flesta inte känner till. Här finns bland annat gården Övra Drättinge eller Överdrättinge som har gamla anor och en spännande bakgrund.

Själva byn, Drättinge by, med gårdar i Hägerstads församling, har medeltida rötter om inte ännu äldre. Den nämns i fastighetslängderna så tidigt som den 17 juni 1354.

Nuvarande ägaren av Övra Drättinge, Per Sjöswärd, skriver att ”Namnet Drättinge härrör från vikingatiden (efterleden ”-inge”). Drättinge var den plats där man drog not, namnet kommer av ordet ”notdrätt”. Det officiella namnet som återfinns på allmänna kartor är Övra Drättinge, men i trakten används Överdrättinge i dagligt tal.”

Gården Övra Drättinge ombildades till säteri på 1640- talet av Daniel Leijonstierna. På den tiden omfattande den två och trefjärdedels mantal. Det varade inte längre än till slutet av 1600-talet då gården genom Karl XI:s reduktion drogs in till Kronan för att bli boställe åt kronofogden i Kinda och Ydre härader. Gården omfattade då som nu 1 mantal och räknas som jakt- och skogsgård med inägomark, om totalt 145 ha, varav 93 ha skog.

När gården kom i Kronans ägo uppfördes 1696 en ny mangårdsbyggnad, i ett plan med kallvind och två gavelrum i vindsplan, som står kvar och utgör gårdens bostad än idag. Den byggdes enligt riksarkitekten Erik Dahlberghs standard för Kronans tjänsteboställen.

Med tiden har förstås mycket skett på Övra Drättinge. En upplysning som känns ganska aktuell är den om vargflockarna i Kinda. Vargen var då som nu ett problem för djurägare och Kindas tamboskap var hårt drabbad. Man fick därför bland annat tillstånd att lägga ut förgiftade beten till vargen. I äldre dokument sägs att den sista vargflocken i Östergötland avlivades 1864 på just Övra Drättinges mark, närmare bestämt vid torpet Sotbäcken.

Mangårdsbyggnaden har byggts om och renoverats i omgångar. Enligt uppgifter från rörmokaren Hans Baard i Hycklinge tillkom i mitten av 1950-talet badrum med WC på bottenvåningen. Fram till dess hade endast torrdass använts.

De första privata ägarna efter tiden som Kronogård, Rolf Håkansson och Birgitta Gunnarsson, tog över 1990. Då var gårdens byggnader i dåligt, rent av bedrövligt, skick. De lade mycket arbete och investerade avsevärda belopp på renoveringar.

Sedan 2003 ägs gården av Kerstin och Per Sjöswärd. De har bland annat uppfört grindstugan, som är en gäststuga med fyra bäddar. Eftersom gården har en inriktning som jakt- och skogsgård är grindstugan använd av jaktgäster och även av sommarboende utanför jaktsäsong.

Inbäddad i en lummig natur där douglasgranar och blodbok skymtar och med en härlig utsikt över en del av Bodas landsbygd finns alltså en gård med en makalös historia.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share