Omställningar klarar planteringssäsongen

Sveaskog, inklusive affärsområdet Svenska Skogsplantor, har som mål att få ner 60 miljoner plantor i markerna under maj-september. En tuff uppgift som har krävt snabba omställningar både för entreprenörer och även internt på Sveaskog.

– I Älvsbyn, Åsele och Sorsele kör vi med ett eget planteringslag, säger Karl Tiger, skogsvårdsledare. Utländska gästarbetare har länge utgjort ett viktigt tillskott när plantor ska ner i backen. Karl berättar att det främst handlat om ukrainare som uteblivit under vårens uppstart. Reserestriktioner på grund av coronapandemin har fått Sveaskog att snabbt finna nya vägar för att få plantorna i backen. Med hjälp av en god dialog med entreprenörerna och även internt med veckovisa avstämningar har bolaget effektivt kunnat ställa om efter rådande situation.

– Både i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland har några av Sveaskogs entreprenörer underrättat oss om att de i år, på grund av effekterna av coronapandemin, haft svårigheter när det gäller att få tag i sin ordinarie arbetskraft. I Norrbotten har även några entreprenörer aviserat att de, av samma anledning, tvingas att dra ned på sin verksamhet. Det finns också entreprenörer som gett beskedet att de vill utöka då de lyckats anställa svensk arbetskraft. Även entreprenörer som vanligtvis inte planterar har ställt upp, säger Karl Tiger, skogsvårdsledare i Norrbotten.

– Vår och våra entreprenörers utmaning nu är att säkerställa att vi hittat rätt kandidater bland den stora grupp som i år signalerat att de skulle kunna tänka sig att jobba med skogsplantering, säger Mattias Torger, produktionschef Sveaskog. Sedan effekterna av covid- 19 blev uppenbara i slutet på mars har ett stort omställningsarbete genomförts av Sveaskog och av de cirka 45 entreprenörer som genomför planteringen. Verksamheter har prioriterats om. Ny arbetskraft i Sverige och från EU-området har rekryterats. I Jämtland och Västerbotten handlar det om drygt 12 miljoner plantor och i Norrbotten om cirka 18 miljoner plantor som entreprenörerna och de egna arbetslagen ska få ner i marken.

– I Västerbotten har vi två egna plantlag sedan tidigare i Åsele och Sorsele, dessa förstärks nu med fler medarbetare och vi startar även ett eget röjlag i Lycksele för att stärka upp både röjarresursen och brandvakten, säger Mattias Torger, och fortsätter med att understryka vikten av att jobba för att vi får ta in arbetskraft från flera olika delar av världen. Det är otroligt viktigt.

– I norr har vi en fördel på de mindre orterna. Där är entreprenörerna nära lokalsamhället och kan genom sina nätverk finna den arbetskraft som behövs gällande plantering, säger Karl Tiger och tillägger att beslutet om plantering i egen regi i Älvsbyn var påtänkt redan före corona. Inom biltestverksamheten i Arvidsjaur går de som är säsongsanställda på vintern in sommartid och jobbar i skogen med röjningsarbete. De ställer nu om och ökar istället andelen planteringstimmar.

Med de resursförstärkningar som genomfördes så sent som den senaste veckan har Sveaskog planer som ser ut att hålla tidplanen. Det är dock fortfarande en bit kvar innan Sveaskog kan vara säkra på att dessa resurser kommer räcka. Behöver vi få fler ungdomar att plantera skog?

– Absolut, det är en grund för intresse för de gröna näringarna. Jag själv var 14 år när jag började plantera skog. Ett lärorikt sommarjobb, både utifrån att passa tider och med en enkel ekvation som… ju mer du arbetar ju mer tjänar du. Sedan får du lära dig vad ett kvalitetsarbete innebär eftersom du behöver följa en instruktion, säger Karl Tiger.

Varför är det ändå så pass få ungdomar som väljer att plantera skog? – De flesta ungdomarna bor vid kusten. Då är det svårt att pendla sju, åtta mil, säger Karl Tiger och tillägger att bolaget mest har skog inåt landet. – Vi har varit inne i en högkonjunktur med en mångfald av sommarjobb de sista tio åren. Nu är det andra förutsättningar så vi ser en trendförändring, fler unga söker sig till oss. Det finns ju även andra skogliga arbeten som behöver göras, som röjningar och inventeringar. Vad behöver du för erfarenhet om du ska plantera skog?

–Det är ett fysiskt krävande jobb och säkert dagar då många hellre vill ligga på stranden och äta glass. Men det här är ett riktigt bra första jobb. Det är en merit att ha planterat skog en hel sommar. Fint i ett CV. För det visar att du har rätt inställning och inte är rädd för att anta utmaningar, säger Mattias Torger.

Share