Skogen som arbete och avkoppling

Olle ser till att det finns stråk med stigar genom sin skog för att han ska ta sig snabbt och lätt fram till röjbestånden med fyrhjuling.

SKÄRBLACKA (JB)

Olle Josefsson ägare till gården Stensätter i Vånga Skärblacka, driver sedan 2005 företaget Allskogsservice AB. Idén om att serva skogsägare såväl som skogsbolag med olika skogsvårdstjänster hade Olle burit med sig en tid innan det slutgiltiga beslutet om bolagsbildandet togs.

Olle är ingen novis inom området, han har tidigare arbetat som skogsvårdskonsulent och har en utbildning som skogstekniker. Dessutom är han själv skogsägare och strävar efter att skogsbruket ska bli långsiktigt uthålligt både i hans egen skog men även i andras.

Allskogsservice hjälper även till med viltskydd. Efter en skogsplantering är det lämpligt med en viltbehandling för att på så sätt skydda plantorna från viltbetning.
– Vi sprutar toppskotten eftersom klövdjuren kan gå hårt åt i planteringarna. Det finns mycket hjort i skogarna häromkring och de håller på att konkurrera ut älgen. Hjorten börjar dessutom beta av toppskotten redan första vintern. Rådjuren ger sig däremot i första hand på granplantornas toppskott. Det vi använder vid viltbehandling är medlet Trico Viltskydd vilket är ett animaliskt fett som viltet avskyr. Medlet är helt ofarligt för djur, natur och människa, garanterar Olle.

I Olles skog växer inte endast barrträd i skogen utan även ekar i varierande åldrar.
– Jag vill gärna ha blandskog och många av ekarna är självsådda, förklarar han. Stensätterskogen har varierande marker och på styva leror växer inte granen så bra, däremot eken som vill ha ett djupt jordlager.
Eken kräver dock mer skötsel som gallring och tidig stamkvistning. Jag har sparat de ekar som har bra kvalité och ser till att de växer med ett mellanrum på 14 meter. Där emellan får det växa upp barr och andra sorters löv.

Under två somrar har det varit väldigt torrt vilket inte är gynnsamt för granen. Ekarna däremot lider inte av torkan med sina djupa rötter. Den är tålig, står stadigt och klarar av hårda stormar. Vid höststormar kan eken med sina kala grenar till viss del skydda andra träd undan stormfällningar.

Allskogsservice erbjuder även tjänster som fällning av övergrova träd och planteringsarbeten. Det kan innefatta att slutavverkningar snitslas och markeringar runt fornlämningar och kärr.
– Ofta kommer vi in i bilden efter en slutavverkning då det har blivit dags för nyplanteringar. Vi saluför skogsplantor och tillhandahåller ett stort sortiment av täckrotsplantor, barrotsplantor och förädlade plantor.
Tillsammans med skogsägaren går vi igenom vilka sorters plantor som är lämpliga utefter markens beskaffenhet, antalet plantor som behövs och hur tätt de ska planteras, säger Olle.

För Olle är skogen en stor del av hans liv. Både som försörjning och som fritidsintresse.
– Jag är mån om att hålla gångstigarna i min egen skog öppna. Dels för att jag lätt och smidigt kan ta mig fram till röjbestånden med min fyrhjuling. Men också för att det ska vara lätt att ta sig fram genom skogen till fots när jag vill ha en god överblick av bestånden eller när jag bara vill ströva omkring tillsammans med hunden. Även svampplockare och skogsvandrare uppskattar gångstigarna, säger Olle som ideligen gör nya skogsstigar där det lämpar sig bäst.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share