Skärgårdstrafik diskuterades

En hel del personer var på plats, varav många öbor.

SÖDERKÖPING (JB)

Representanter (politiker) för Region Östergötland och Östgötatrafiken har varit på en miniturné för att diskutera skärgårdstrafik. Mötesplatser har varit Arkösund, S:t Anna och Gryt med två dagars mellanrum. En hel del folk hade mött upp i S:t Anna skolas matsal.

Efter att 1:e vice ordförande i regionens trafik-och samhällsplaneringsnämnd, Bengt Nordström (MP), hälsat välkommen tog Per Karlsson på Östgötatrafiken till orda. Han är ansvarig för all beställningstrafik där det gällande avtalet som sträcker sig från 2012 till och med 30 juni 2019. Han höll en kort redogörelse för 2016 års skärgårdstrafik gällande de tre ovannämnda områdena.

– Det var totalt 22 765 resenärer varav nästan hälften under juni-augusti. Trafiken ut till entreprenörerna kostade totalt 11,4 miljoner kronor och biljettintäkterna var cirka 650 000 kronor, alltså knappt 6 procent. Det kostade skattebetalarna 472 kronor, en förhållandevis dyr trafik jämfört med pendeltågen, menade Per Karlsson.

Eva Skagerström informerade kort om hur upphandlingen går till med de olika aktörer som är inblandade. Sofia Malander, vd sedan 1 december 2016, berättade om utsikterna för skärgårdstrafiken nästa år.
– Det kommer inte att bli någon stor utökning, men inte heller någon stor minskning, runt 11,5 miljoner kronor, sade Sofia Malander.

Det är inte helt givet att de bryggor som angjordes tidigare ska angöras i den nya upphandlingen. Där avgör statistik från olika håll hur det blir. Storleken på farkosterna ses över, hur många svävare och båtar vintertid exempelvis. Utformningen av tidtabellerna, typ när båten kommer är en del.

Skärgårdsutvecklare Carl Hamilton var näste man att ta över ordet.
– Jag jobbar med allt som rör skärgårdsfrågor för regionen och de tre skärgårdskommunerna Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik.
Ibland får man göra en enkät också som handlar om vad ni tycker, inledde Hamilton och blickade ut över kvällens besökare.

Enkäten gick ut både digitalt och till postnummerområden längs kusten.
– Vi fick drygt 400 svar, och det var drygt 300 fler svar än förra gången vi skickade ut en enkät, informerade Hamilton. 300 svar var digitala, det är tydligt att digitala enkäter är att föredra.
Fördelningen var ganska jämn mellan öbor och de som bor på land.
– Det är 217 öbor och 215 som inte bor på ö utan landförbindelse, förklarade Hamilton enkätresultatet, så ser det ut.

Av de som svarat är de allra flesta över 60 år och något fler kvinnor än män, dock ganska jämnt fördelat. De under 30 år är ytterst få.
– De här människorna är väldigt nöjda med hur de har blivit bemötta på beställningscentralen, sade skärgårdsutvecklaren. Ganska ofta är båtarna tyvärr fullbokade och man är inte helt nöjda med tidtabellen. På lördagar går det inte några båtar alls.
Helgtrafiken är inte vad den borde vara enligt enkätsvararna.

Nu signalerar en del äldre att de inte kan få besök av sina barn, de vill inte åka ut en fredag och hem en söndag. Öborna vill heller inte åka in en fredag till Norrköping och hem en söndag. Det är konstaterat att trafiken inte fungerat så bra i S:t Anna, men i Arkösund och Gryt fungerar det väldigt bra.

De församlade öborna hade kraftig kritik mot den entreprenör som kör svävare och båt i S:t Annaarkipelagen. Entreprenören var inte på plats och kunde därför inte bemöta kritiken. Kommentarer som ”kör inte när det är mörkt, inte när det blåser och inte heller när det är dimma”, enligt besökarna. Främst gäller det trafiken med svävare vilken endast har fyra platser, det var också tveksamt om det fanns livbälten ombord. Svävaren i Gryt har tio platser.

– Finns det problem måste vi lyfta det, menade Carl Hamilton. Vi måste göra någonting åt det omgående, tillade Sofia Malander.
De ansvariga kommer att kalla till sig entreprenören, det går inte att vänta till nästa upphandling.

Politikern Bengt Nordström tyckte det var ett bra möte liksom Carl Hamilton. Ett uppföljningsmöte i höst tyckte Nordström vore lämpligt vilket också de församlade tyckte lät bra.

Text och bild: OWE BERGGREN

Share