Skador från vildsvin påverkar mest

44 procent av landets lantbrukare drabbades av vildssvinsskador 2020

Vildsvinen är en växande utmaning som slår hårt mot många lantbruksföretagare, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek bank. Bild: LANDSHYPOTEK BANK

SVERIGE (JB)

Viltskador i allmänhet och vildsvinsskador i synnerhet är det som påverkade Sveriges lantbrukare mest förra året. Närmare hälften hade kostnader för skador orsakade av vildsvin. De värst drabbade hade skador från 200 000 upp till 1 miljon kronor medan medelkostnaden per företag uppskattningsvis var 45 000 kronor. Det visar en enkätundersökning som Landshypotek bank låtit göra bland Sveriges lantbrukare.

Närmare hälften (44 procent) av Sveriges lantbrukare hade under 2020 kostnader orsakade av vildsvin. Ungefär lika många (fyra av tio) lantbrukare svarar att viltskador, t ex vildsvin, är det som påverkade deras företag mest det gångna året. Vildsvin är den i särklass vanligaste orsaken till skador på verksamheten – det svarar tre av fyra lantbrukare som haft viltskador.

– Även om typen av viltskador och omfattningen varierar över landet visar undersökningen att de som drabbas värst av vildsvin får omfattande skador. Det här är en växande utmaning som slår hårt mot många lantbruksföretagare, där brukare och markägare behöver samverka för en lösning, säger Per Lindblad, vd för Landshypotek bank.

I snitt orsakade vildsvinen kostnader för 45 000 kronor bland svenska lantbrukare under 2020. Det inkluderar skördebortfall, skador på maskiner, kostnader för reparationer och extraarbete. Lantbrukare med större arealer har större kostnader, i snitt 83 000 kronor. De lantbruksföretagare med störst skador hade kostnader från 200 000 kronor upp till en miljon kronor.

Antalet lantbrukare som svarar att viltskador, inklusive vildsvin, är den största påverkansfaktorn har ökat med ungefär 30 procent jämfört med året innan (från 32 procent av de svarande 2019 till 40 procent 2020).

Vildsvinsskadorna drabbar vidsträckta delar av Sveriges yta. Resultatet av undersökningen visar att de är allra vanligast i södra Sveriges skogsbygder – vilket omfattar stora delar av Jönköpings-, Kronobergs och Kalmar län, södra delarna av Östergötland samt norra Blekinge och östra delarna av Västergötland. Där svarar 66 procent av lantbrukarna att de har kostnader orsakade av vildsvin. Därefter kommer slättbygderna i Uppland, Sörmland, Närke, Västergötland och Östergötland. 48 procent av lantbrukarna svarar där att de har drabbats av vildsvinsskador.

Frågorna är ställda på uppdrag av Landshypotek bank och har ingått i en postal enkät – Sveriges Lantbruk – genomförd av Landja Marknadsanalys som gått ut till 1 000 bönder varje vår och höst sedan 1973. Mätningen är representativ för alla svenska lantbruksföretagare med över 10 hektar åker hösten 2020.

Share