Sidoflöden kan bli innovativ mat

Nytt forskningsprojekt ska ta till vara matsvinnet av grönsaker och nötkött

Matsvinn utvecklas till nya livsmedel. Nu ska skal, blast, krokiga grönsaker och sämre styckningsdetaljer tas tillvara. Bild: CREATIVE COMMONS

SVERIGE (LT)

Blast, skal och oattraktiva styckningsdetaljer. Om sidoflödena kunde utnyttjas bättre skulle det vara en vinst för både klimat och miljö och dessutom öka effektivitet och lönsamhet i den… svenska livsmedelssektorn.

Mycket av de livsmedel som produceras blir aldrig mat utan går förlorad i livsmedelskedjan. Det innebär ett stort resursslöseri. IVL Svenska Miljöinstitutet leder ett nytt projekt som har som mål att utveckla nya livsmedel från sidoflöden som i dag blir till avfall eller foder.

Målet är att öka resurseffektiviteten och lönsamheten inom den svenska livsmedelssektorn genom att erbjuda innovativa matvaror. Projektet genomförs i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, Ipsos, Axfoundation, MatLust och plattformen Mat svinnet. Det har beviljats sex miljoner kronor i stöd från forskningsrådet Formas.

– Nästan en tredjedel av all mat som produceras globalt slängs eller går förlorad idag i livsmedelskedjan. Det är ett enormt resursslöseri som också orsakar stor miljöpåverkan, och klimatutsläpp, säger Elvira Molin på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Initiativet ska utveckla nya livsmedel genom att använda sidoflöden som uppstår vid produktionen av grönsaker och nötkött. I grönsaksodling kan det handla om blast, skal, skadade eller missformade grönsaker. I produktionen av nötkött blir vissa styckningsdetaljer, blod och inälvor outnyttjade vid slakt. Detta är sidoflöden som antingen slängs, används som djurfoder eller som exporteras på grund av brist på svensk efterfrågan. Vissa delar kan upplevas som mindre aptitliga eller innehålla ämnen som inte är nyttiga att äta i för stor mängd.

– Det finns utmaningar med att ta in restprodukter i den svenska matkulturen. Vi kommer att pröva råvarorna i vårt labb på IVL för att säkerställa att de är lämpliga att äta. För att få fram livsmedel som tilltalar konsumenterna kommer vi att jobba i nära samarbete med innovations- och utvecklingsteamet på Axfoundations centrum för Framtidens mat på Torsåker gård och arbeta mycket med smak- och doftupplevelser. Resultatet av produktutvecklingen kommer följas upp och utvärdera med olika tester av Ipsos, säger Emma Moberg på IVL.

Projektet kommer att ta fram två nya matvaror, en vegetabilisk och en animalisk. Flödena ska studeras med tanke på risk, säkerhet och hållbarhet. Därefter vidtar arbetet med att utveckla nya smakliga och nyttiga produkter, något som sker genom utvecklingsarbete hos Axfoundation och tester i smak och sensorik som genomförs av Ipsos.

För att mäta miljönyttan och lönsamheten kommer de nya produkterna också att analyseras ur ett livscykelperspektiv och med avseende på potentialen för ökad lönsamhet för svenskt lantbruk och livsmedelsindustri. Fokus ligger på att utveckla produkter för två målgrupper, dels unga personer, dels äldre. Ett mål är att de nya livsmedlen ska kunna serveras i den offentliga sektorn, till exempel i skolor och äldreboenden.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share