Se styrkor och svagheter

– Att driva ett lantbruksföretag är detsamma som att driva vilket företag som helst. Det handlar om att jobba med likviditeten, kassaflödet, sätta upp mål för verksamheten och effektivisera för att få resultat säger Sofie Lampa, kontorschef på LRF Konsult i Kisa.

– Att driva ett lantbruksföretag är detsamma som att driva vilket företag som helst, säger Sofie Lampa, kontorschef på LRF Konsult i Kisa.

KISA (JB)

– Varje företag är unikt. Men i dagsläget är det likviditet och kassaflödet som är viktigt och att ha god kontakt med kreditgivare och leverantörer – helst ska man ligga steget före.

Det säger Sofie Lampa, auktoriserad redovisningskonsult och kontorschef på LRF Konsults kontor i Kisa. På kontoret arbetar totalt åtta personer med olika kompetens – redovisningskonsulter, generationsskiftare och lantbruksspecialister. Från närliggande kontor lånar man in jurister, arrendeombudsman och mäklare. Arbetsområdet är Kinda med omnejd.

Hur många företag som finns i området inom lantbrukssektorn är svårt att säga eftersom det beror på hur man räknar – om ägaren lever på sitt företag eller har det som bisyssla. Den vanligaste företagsformen inom lantbrukssektorn är enskild firma.

– Men om man lever på verksamheten så är det samma sak som gäller som för vilket annat företag som helst. Man måste sätta mål på kort och lång sikt och man måste se sina styrkor och svagheter, menar Sofie Lampa och fortsätter:

– Det handlar om att jobba med resultat- och likviditetsbudgetar, att se hur investeringar påverkar kassaflödet, att nyttja sin bokföring på ett bra sätt och att ha koll på vilka produktionsgrenar som går bra och mindre bra.

Hon betonar också att det är viktigt att tänka på skatteplanering så att man får en bra balans mellan den skatt man betalar och socialt skydd beroende på ålder, familjeoch livssituation.

– Det är ett stort ansvar att ha en fastighet och vara företagare. Det handlar om mycket pengar, så det gäller att tänka på helheten. Vad händer till exempel om man skulle bli sjuk en längre tid?

– Det är ganska vanligt i en lantbrukarfamilj att en person jobbar med driften av gården medan den andra har ett annat jobb vid sidan av. Det är i dagsläget svårt att få lönsamhet speciellt inom mjölkproduktionen, och där ligger problemet idag på en högre nivå än företagsnivå.

– Oavsett storlek så gäller det att ha rätt person på rätt arbetsuppgift, vare sig man har anställda eller köper tjänster. Man måste fundera över vad man själv är bra på och vad som är mest effektivt för företaget – det gäller att analysera nuläget och att blicka framåt.

Hon berättar att LRF konsult hjälper till med det mesta som ett företag inom jord och skog har behov av – till exempel budget, kalkyler, redovisning, bokslut, deklarationer, juridik och EU-ansökningar. En del företagare vill ha hjälp med allt medan andra sköter det mesta av pappersarbetet själva och mest vill ha ett bollplank. Skatterådgivning är många intresserade av.

– När det gäller större gårdar som gör stora investeringar så har vi ofta tät kontakt. Vi har så kallade gårdsråd. Som företagare är man ofta ensam och har fullt upp, så det kan vara bra att få hjälp att lyfta blicken lite.

Sofie Lampa berättar att man under hösten ordnar Skogsägarskolan för nyblivna skogsägare. Det är tre kvällar som handlar om fastighetsrätt, skogsbruk, ekonomi och beskattning samt banktjänster.

– De kvällarna har varit väldigt uppskattade på grund av den breda information som ges.
Hur ser framtiden ut för lantbruksföretagen?
– Vi har flera pågående generationsskiften här där yngre går in och tar över företagen. De brinner för lantbruket och har framtidstro. Vi vill ju ha en levande landsbygd med öppna landskap och kunna äta svenskproducerad mat, avslutar Sofie Lampa.

Text och bild: JAN HULTMAN

Share