Säkerhetsföreskrifter vid jakt

Så här i jakttider kan det vara bra att repetera säkerhetsreglerna vid jakt. Nedanstående föreskrifter har vi hämtat hos Svenska jägareförbundet i Värmland.

Alla jaktdeltagare ska bära rött hattband eller motsvarande. Vid all förflyttning ska vapnet bäras plundrat och öppet/brutet. Laddning av vapnet får endast ske på passet. Passkytt ska informera sig om var passgrannar står och eventuella förbjudna skjutvinklar.

Skott får ej lossas mot grannskyttars pass eller inom markerade säkerhetsvinklar. Passkytt har själv att avgöra då skott i övrigt kan lossas. Skott får endast lossas med godtagbart kulfång. Skott får ej lossas om hund befinner sig i riskzonen. Endast ett djur får påskjutas per skottillfälle.

Passet får ej lämnas utan jaktledarens tillstånd. Då såten är avbruten får skott ej lossas. Innan du lämnar passet tag ur patronen!

Vidare gäller: Jaktkort, vapenlicens och försäkringsbevis ska medföras under jakten. Det förutsätts att kontrollskjutning av vapen har skett. Rapport ska lämnas om skott, fällt vilt och viltobservationer. Radiosamband sker på 155 Mhz. Vid tvist om trofé avgör jaktledningen vem trofén tillfaller.

Avfångningsskott får endast skjutas från passet. Var uppmärksam på eventuella hundar i viltets närhet. Skott – platsundersökning och eftersök utförs endast av jaktledningen, eller av dem utsedd person. Håll noga reda på skottplats, skottecken och flyktväg. Märk ut skottplatsen efter avslutad såt eller på jaktledarens order. Stanna på passet tills eftersöksekipaget kommer. Tänk på att du är ansvarig för alla dina skott – var säker på vad du skjuter på. Kvistar och sly kan lätt ändra en kulas riktning. Man behöver aldrig ångra ett ej avlossat skott. Är du tveksam, skjut ej!

Källa: Svenska jägareförbundet Värmland.

Share