Så undviker vi afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest finns nu hos europeiska vildsvin. Det finns åtgärder vi kan göra för att förhindra att smittan får fäste i Sverige. Bild: PIXHILL

Afrikansk svinpest drabbar tamgrisar och vildsvin. På senare år har sjukdomen spridit sig i Europa och finns nu hos vildsvin i vårt närområde.

Dödligheten bland smittade djur är mycket hög och i dag saknas fungerande behandling eller vaccin mot sjukdomen.

Afrikansk svinpest smittar inte från djur till människa utan sker genom direktkontakt mellan djur, men djur kan även smittas via människor, transportbilar och redskap.

För att förhindra spridning till Sverige måste vi hjälpas åt. Här nedan finns tips och råd på vad du kan göra. Än så länge finns viruset inte i Sverige.

Så förhindrar du att afrikansk svinpest sprids:
• Släng eller lämna inte matavfall i naturen eller vid rastplatser utmed vägarna
• Mata inte grisar med matrester
• Kompostera matavfall i slutna behållare
• Om du upptäcker bristfällig avfallshantering så kontakta miljökontoret i din kommun
• Om du hittar ett dött vildsvin – anmäl det till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, på
https://rapporteravilt. sva.se/ eller telefon 018-67 40 00

Om du som djurägare misstänker att djur i din vård har drabbats av allvarlig smitta är du skyldig att omedelbart anmäla detta till veterinär. Veterinärer eller andra som i sitt yrke misstänker epizootisjukdom ska skyndsamt göra en anmälan till Länsstyrelsen och Jordbruksverket.

En epizootisjukdom är en allvarlig smittsam djursjukdom som kan utgöra ett hot mot människors eller djurs hälsa. För dessa sjukdomar finns det en speciell lag som bestämmer hur du ska agera vid misstanke om sjukdom, för att minska risk för vidare smittspridning och underlätta bekämpning.

I Jordbruksverkets föreskrifter om epizootiska sjukdomar finns en lista över vilka sjukdomar som måste anmälas.

Share