Rekordhöga priser på åkermark

ÖSTERGÖTLAND (JB)

LRF Konsult har redovisat försäljningen av den åkermark som förmedlats under 2016. Siffrorna visat att priserna för den mest bördiga åkermarken, region ett, fortsatt att stiga. Det är ingen större dramatik även om regionala skillnader antyder detta.

I dagarna offentliggjordes LRF Konsults statistik över försäljningen av den åkermark som förmedlats under 2016. Den visar det genomsnittliga åkermarkspriset i Sverige steg till 122 500 kronor per hektar vilket motsvarar en ökning med fem procent jämfört med 2015. Det betyder en ökning på 16 procent på fem år. Skillnaderna mellan de olika bördighetsklasserna är dock stora.

För den mest bördiga åkermarken får man idag betala i genomsnitt 343 000 kronor per hektar och är en uppgång med åtta procent på ett år, 30 på fem år. Den här marken, region ett, finns i delar av Skåne och Östergötland. I Skåne är förstås priserna högst med ett medelpris på 393 000 kronor per hektar med toppnoteringar över 550 000 kronor per hektar. Förändringarna av gårdsstöd sägs hittills inte ha påverkat marknaden.

Hur är det då med oron att stöden äter upp en del av prisökningen?
– Det är en marginell grej i och för sig men lite pengar är det ju, säger fastighetsmäklaren Snorre Svahnström på LRF Konsult. Annars finns ingenting i marknaden som har förändrats. Spannmålspriserna är fortfarande ganska låga och räntorna ligger kvar.

Om man från åtta procent drar av någon procent är det fortfarande sju procents ökning och det är väl mycket på ett år?
– Inom hela region ett, ja. Då är ju min tanke att en stor del av den här ökningen har skett i Skåne. Det har ju sålts till väldigt höga hektarpriser där och det drar upp genomsnittet.
Är det betydligt lugnare i den östgötska region ett?
– Vi får inte den statistiken, annars har det varit intressant.
Snorre Svahnström refererar åter till Skåne som har toppnoteringar Östergötland inte i närheten av.
– Jag skulle tro att de bästa jordarna här ligger på runt tre hundra tusen, kanske lite över. Då ska det vara de bästa ute på Skänninge- och Vadstenaslätten.
– Det finns ett litet mått av osäkerhet. Marknaden har varit lägre än tidigare år.

Finns någon förklaring till att färre fastigheter sålts under 2016 än annars?
– Jag kan inte se någon förklaring eller specifik sak man kan titta på. Det är konstigt för att priserna på skogsmark och åkermark har aldrig varit högre än vad de var i fjol. Sedan kan det hänga ihop med generationsskiften i och med att räntenivåerna är så pass låga.

2016 års prisutveckling beskrivs som ganska odramatisk men ser man på de regionala skillnaderna från plus åtta procent till minus 25 så är det faktiskt 33 procents skillnad beroende på var i Sverige man bor. Hur hänger det här ihop?
– Det har sin förklaring i att det i region fem var tvärtom i fjol. Då gick det upp väldigt högt på grund av att några stora rationella kustnära fastigheter såldes till höga priser. Det var mark som var bättre än snittet i region fem. De såldes 2015 vilket gjorde att det blev en väldig prisökning per hektar det året. Nu 2016 har det inte varit några sådana affärer och då är man nere på det normala, men då syns det som en sänkning. Tittar man bara på siffrorna så kan man tro att det hänt något jättekonstigt där.

Underlaget i Östergötland har alltså varit lite sämre för den här statistiken än annars. Var det likadant över hela Sverige?
– Jag tror nog att det varit mindre hos oss i vår region i Östergötland. Jag träffar alla mäklare inom LRF Konsult i hela Sverige och en del har gjort många affärer. Det verkar vara ganska regionalt. Sedan går det mycket till delavyttringar då man kanske behåller husen och några hektar och säljer bort åkermark eller skog.

– Det känns som det kommer bli mer till salu i år, fortsätter Snorre Svahnström. Vad det leder till vet man inte. Efterfrågan är fortfarande väldigt mycket större än utbudet. Marknaden skulle kunna svälja ganska mycket fler fastigheter utan att det skulle påverka prisbilden.

Text: BO BÄCKMAN

Share