Räkna även i år med granbarkborren

Vädret avgör, men risk för stora skador under 2022

Gran angripen av granbarkborre. Bild: MARTINA TEDENBORG

SVERIGE (JB)

Granbarkborren har orsakat enorma skador på den svenska skogen under de senaste åren. Och mycket tyder på att även 2022 blir ett tungt år för skogsägarna, som får hoppas på en… sval och blöt sommar för att minimera skadorna.

Granbarkborren är den insekt som gör mest skada på våra granskogar, men det finns saker man kan göra för att lindra skadeverkningarna. G

ranbarkborren förökar sig främst i färska vindfällen av gran så upparbeta vindfällena så snart som möjligt för bästa ekonomiska utbyte.

Om man barkar stockarna och/eller tar bort dem från skogen före sommarsemestern så skyddas skogen från barkborreskador. Man kan även förebygga angrepp genom att avverka så kallade riskbestånd.

Angrepp av granbarkborre kan identifieras under hela året, men det är särskilt viktigt att hålla utkik efter färska skador från maj till augusti. Den som vill veta mer kan gå in på exempelvis Skogsstyrelsens hemsida och läsa vidare.

Mellan åren 2018 till 2021 har uppskattningsvis 26 miljoner kubikmeter gran dödats av granbarkborren i södra och mellersta delarna av Sverige. Det är mångdubbelt mer än under något tidigare utbrott. I år riskerar siffran över dödade granar öka ytterligare. Det visar den årliga studien av granbarkborrarnas förökningsframgång som SLU nyligen presenterat.
– Sommaren 2021 var ovanligt varm i delar av Sverige vilket gynnade granbarkborrarnas förökning. Värme och torka försvagar granarnas motståndskraft vilket gör att det krävs färre granbarkborrar för att döda ett träd. Det i sin tur gör att varje barkborrehona får fler avkommor, säger Martin Schroeder, professor på SLU som lett studien.

En stor mängd granbarkborrar kommer vakna till liv när värmen stiger, redo att döda ytterligare miljontals kubikmeter gran. Störst risk för skador är det fortsatt i östra delarna av Götaland och Svea land, där skadorna varit stora de senaste åren.

Den avgörande faktorn för hur stora skadorna blir i år är sommarvädret. En sval sommar med mycket regn minskar risken för stora skador eftersom granbarkborrarnas aktivitet minskar samtidigt som trädens motståndskraft stärks. Om det däremot blir en varm och torr sommar riskerar skadorna att öka ännu mer jämfört med tidigare år.
– Det går inte att göra några säkra prognoser över skadeutvecklingen eftersom vi varken kan förutsäga vädret eller trädens motståndskraft. Men med tanke på de stora skadorna förra året och att granbarkborrarna är så många i antal kommer vi kunna räkna med ytterligare ett år med stora skador oavsett hur vädret blir, säger Martin Schroeder.

Granbarkborrarna ligger nu i vintervila och börjar svärma först i slutet av april eller början av maj när temperaturen stiger över 18 plusgrader. Men redan nu kan skogsägare agera för att förebygga skador till sommaren.

– Det viktigaste rådet just nu är att ta rätt på de granar som fallit i vinterns stormar. Blir de liggande träden angripna drar de till sig de svärmande granbarkborrarna som då även kan angripa stående granar, säger Mattias Sparf, sakkunnig på granbarkborre, Skogsstyrelsen.

Ett annat råd från Mattias är att börja planera för avverkning av skog som drabbades av angrepp under förra året eftersom det finns stor risk att angreppen fortsätter där.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share