Positiva tongångar för Södra

80-årsjubileum firades i Mjölby

Det var en stor uppslutning vid Södras årsmöte. Drygt ett hundratal skogsägare hade samlats i Kungshögaskolans aula. De fick ta del av såväl intressant historia som framtidsblickar.

MJÖLBY (JB)

Drygt ett hundratal skogsägare samlades den 14 mars i Kungshögaskolans aula till årsmöte för Södras skogsbruksområde i Mjölby

Innan årsmötesförhandlingarna bjöds det på wallenbergare av svensk kalvfärs med rårörda lingon vilket uppskattades. Under en paus serverades även kaffe och prinsesstårta.

Till ordförande för mötet valdes Mats Allard och till sekreterare Jonathan Klasson. Till ordförande i förtroenderådet valdes Siw Abrahamsson och till vice Jan-Olof Gustavsson.

Anföranden hölls av Anders Roman, ledamot i styrelsen, och Gustav Tibblin, representant för Södras ledning. Under mötet fick deltagarna en historisk tillbakablick om vad som hänt sedan Södra bildades. År 1938 räknas som starten och Gösta Edström blev den legendariske ledaren som fanns i ledningen till år 1973. Resan med Södra är en intressant historia.

Genom att följa utvecklingen får man en inblick i skogsindustrins både mot- och medgångar. Spännande är att se hur Sveriges skogsindustri blivit ett toppmodernt företag bland annat inom teknik, digitalisering och miljö.

Under rubriken Berätta ditt södraminne uppmanade Siw Abrahamsson deltagarna att dela med sig av sina minnen genom tiderna. Det kan vara något roligt, känslosamt och intressant som är kopplat till upplevelser med Södra.

– På det sättet kan du läsa om andras erfarenheter och du kan dela dina upplevelser med andra, betonade Siw.

Anders Roman och Gustav Tibblin hade en genomgång av det senaste året och medlemmarna fick höra att det går bra just nu.

– Vi har en högkonjunktur. Resultaten är bra och vi har ett förslag till stämman att ge en hög utdelning till medlemmarna, kommenterade de.

Roliga framsteg under åren var exempelvis en ny täckpapp som skyddar rishögar mot fukt och utveckling av viltskyddsmedlet Hate 2. Man kommenterade den stora efterfrågan på massaved och pekade på de ökande användningsområdena som utvecklats de senaste åren. Varje dag räcker Södras massa till exempelvis 1,8 miljoner toarullar, 1 miljon T-tröjor och 400 miljoner kaffefilter. Något som många kanske inte vet är att numera används massa även till smink!

Allt är inte framgång och ett stort problem är det politiska klimatet som tvingar skogsägarna till inskränkningar inom avverkningen. Den politiska styrningen inom jordbrukets många grenar känns igen. Inom skogsnäringen är detta ett stort problem och får det fortgå finns en risk att en ”våt hand läggs över skogsnäringen”.

Det är av stor vikt att allmänheten får kunskap om vad som håller på att ske och uttalandet  Hedra handslaget med skogsägarna antogs samstämmigt av mötet.

I uttalandet står bland annat: ”Redan är 25 procent undantaget från skogsbruk av den areal som ägs av medlemmar i Södra, och staten tycks vara på väg tillbaka till den detaljstyrning som tidigare misslyckats.” Trots detta är mycket positivt. Rörelseresultatet för Södra är 1,9 miljarder och soliditeten 56 procent.

Under 2018 planeras olika aktiviteter som skogsvandringar, studieresor och deltagande i Adelövs och Ulrika marknad.

Text och bild: INGA BIRGITTA WIDÉN

Share