Östergötland ska fås att blomma lite extra

Lantbrukare kan gynna mångfalden med blommande träda

Syftet med projektet Hela Sverige blommar är att öka arealen med blommande växter och förlänga tiden med blommande växter för att på så sätt gynna de pollinerande insekterna.

ÖSTERGÖTLAND (JB)

Projektet Hela Sverige blommar drivs av Hushållningssällskapet och har sedan 2018 varit igång i Skåne och i Mälardalen. I år ska man för första gången erbjuda lantbrukare i Östergötland att vara delaktiga i att göra länet blommande.

Syftet med projektet är att öka arealen med blommande växter och att förlänga tiden som det finns blommande växter för att på så sätt gynna de pollinerande insekterna såsom bin och humlor. De blommande växterna sås utmed fältkanter och på trädor.

Hos Hushållningssällskapet i Östergötland är Louice Lejon projektledare för Hela Sverige blommar. Vi har pratat med henne.

– Jag är ansvarig för projektet hos Hushållningssällskapet i Östergötland, men samtliga rådgivare på kontoret hjälps åt med det. Det är väldigt roligt att det slagit så väl ut i Skåne, och nu ska vi få det att blomma även här i Östergötland. Oavsett var man bor eller vilken produktionsinriktning man har, kan man få delta i projektet. I samband med att vi hjälper våra kunder med ansökan om EU-stöd erbjuder vi dem att delta i ”Hela Sverige blommar”. Det känns som om det är många som är intresserade och det är redan en del som ringt och frågat hur man gör för att delta.

– Alla kommer att erbjudas att delta, så länge budgeten räcker. Framförallt önskar vi att fler lantbrukare ute på slätten tar tillfället i akt att ha blommande träda. Vi har budget till ungefär 20 hektar i dagsläget och jag hoppas och tror att det kommer att fulltecknas. Förhoppningen inför nästa år är att vi ska kunna utöka arealen.
– Ökad pollinering ger högre skördar vilket ger vinst för lantbrukaren. Man kan även få viss hjälp av andra nyttoinsekter. De blommande trädorna gynnar främst pollinerande insekter och de fleråriga växterna kan även göra nytta genom att skydda andra insekter. Det blir en liten kostnad för den blommande trädan, men kör man den fleråriga blandningen, fördelar man kostnaden på flera år. Det behöver alltså inte bli så dyrt per hektar att vara delaktig i att få Östergötland att blomma.

– Det är olika företag i branschen som sponsrar med frö. I Östergötland sponsrar Väderstadverken, Energifabriken, Gullviks, Adama och Yara projektet. Varje lantbrukare får utsäde så att det räcker till 0,5 hektar, så att de kan odla blommande trädor. Lantbrukarna får välja mellan en ettårig blandning som innehåller bovete, honungsört, doftklöver samt blodklöver, och en flerårig blandning som består av bovete, honungsört, vitklöver, rödklöver, kärringtand, gul sötväppling samt kummin.
– Alla lantbrukare har möjlighet att delta i projektet, oavsett var i länet man bor, men vi hoppas att intresset är störst ute på slätten. Eftersom det finns färre naturliga blommande växter på slätten gör det mer nytta där. Arealen som sås med blomblandningarna kan användas om ekologisk fokusareal i EU- ansökan om man är konventionell odlare.

– Normalt sett så finns det inte så mycket som blommar i odlingsområdena och de grödor som blommar, blommar en ganska kort period. Rapsen blommar ett par veckor och sedan är det över, och sedan blommar exempelvis bönorna ett par veckor. Med projektet vill vi få en kontinuerlig blomning över en längre period. Målet med projektet är alltså dels att få mer blommande blommor, dels en lång period med växter som blommar.

– Det kan vara en bra idé att så blommande växter där det är lite besvärligt att ta sig fram med traktor och lantbruksmaskiner, som i trånga hörn eller runt odlingshinder i fält som man kör runt. På så sätt kan man då effektivisera sin egen körning. Det är alltså väldigt bra platser att lägga in en sådan träda på. Dels gynnar man mångfalden, dels effektiviserar man sitt eget arbete.

Källa: Hushållningssällskapet Östergötland

Share