Om kriget kommer

Sven Lindgren är Hushållningssällskapens förbundsordförande och ordförande i Civilförsvarsförbundet. Han är bekymrad över sårbarheten i svensk livsmedelsförsörjning.

SVERIGE (JB)

Det är både oro och ljuspunkter som Sven Lindgren ser inför 2017. Viktigt arbete för beredskap har påbörjats, annat är på gång. Samtidigt mörknar molnen i världen och Sverige får värja sig för hundratals cyberattacker i olika syften.

Sven Lindgren är Hushållningssällskapens förbundsordförande och ordförande i Civilförsvarsförbundet. Han har under många år bland annat arbetat engagerat med att lyfta fram frågan om sårbarheten i svensk livsmedelsförsörjning samt beredskapsfrågor.

Hur ser du på vad vi kan vänta av 2017?
– Jag är mest engagerad i civilförsvarsfrågor och försörjningsberedskap, säger Sven Lindgren. Framför allt är det livsmedel, där kan man ju till sin glädje notera ett uppvaknanden hos centrala politiker och myndigheter.
– Nu pågår ju ett utredningsarbete, planeringsarbete och förhoppningsvis kommer det resultera i konkreta åtgärder och övningar för att möta de hot som finns i vårt alltmer sårbara samhälle.

– Det kan vi konstatera, att vårt samhälle är väldigt sårbart och oerhört beroende av att el, telekom och IT fungerar. Jag tror inte folk i allmänhet har klart för sig att man inte ens kan använda toaletten när elen har gått.
– Det är samtidigt väldigt lätt att slå ut de här systemen. Det behövs inga statliga angrepp av någon. Det kan göras av enskilda människor som kan sitta var som helst i världen och slå ut det svenska kommunikationssystemet. Det här måste vi rusta oss emot.

I dagarna har det rapporterats att det riktar sig hundratals cyberangrepp mot Sverige och även mot Svenska kraftnät.
– Man har byggt säkerhetssystem i Svenska kraftnät för att inte vara lika sårbar som tidigare, dessutom kommer regeringen ge i uppdrag åt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) att se till att andra myndigheter ser över sin it-säkerhet så inte myndigheterna slås ut.

– Idag har det visat sig att man kan slå ut tidningsredaktioner och radiomaster. Man kan slå ut rätt mycket och de som har blivit utsatta för det har vaknat.
Kommer attackerna fortsätta 2017?
– Cyberattacker kommer vi fortsätta att drabbas av. Försök till intrång kommer vi utsättas för i stor omfattning. Myndigheter, strategiska myndigheter, kommunikationer, el, intressant industri med flera kommer drabbas. Det förekommer nästan dagligen och jag tror det kommer öka.

Hur ser du på hotbilden globalt?
– Det beror väldigt mycket på hur Donald Trump kommer agera i USA, säger Sven Lindgren. Om han skulle erkänna att ryssarna får behålla Krim och inte kritisera det som händer i östra Ukraina då skapar det en väldig oro för de baltiska staterna. Dessutom så vet man inte om Trump och Putin kommer erkänna varandras ambitioner att ha andra små stater som sina intresseområden, helt i strid med FN-stadgan om att varje land är suveränt och ska själva bestämma över sitt.

– Vi måste se vad Trump hittar på. Hans första 90 dagar är ganska avgörande. Det är inget fel att Putin tycker han är bra om det kan leda till en försonligare ton mellan Ryssland och USA. Bara det inte leder till eftergifter.

Vad som händer med EU är också en öppen fråga inför 2017. Sven Lindgren tror att det här med Brexit, presidentval och de växande nationalistiska strömningarna i fler länder som ofta ses som tecken på sönderfall kan leda åt två håll.
– Det kan få motsatt effekt det vill säga inte splittring. Jag vill gärna se det som varningssignaler. Vi måste ha ett internationellt samarbete.

– Det finns ett, och det är glädjande, nyvaknat intresse för de här frågorna, ett uppvaknande. Det finns myndigheter och delar av myndigheter som jobbar rätt bra med att kartlägga förutsättningar men det är oerhört mycket arbete som återstår. Det är lättare, att som 2001, lägga ner än att bygga upp.

Hur blir då 2017?
– Jag och Civilförsvarsförbundet och Hushållningssällskapet kan inte fortsätta gnälla utan vi måste leverera in konkreta förslag på vad man måste göra. Jag skulle gärna se att man drog igång, vad gäller livsmedelsförsörjningen, en kampanj som kunde heta 3- 30-300.
– Tre dagar ska alla i princip kunna klara sig själva hemma de som är friska, förklarar Sven Lindgren. De som kommunerna har hand om, det är närmare tre miljoner portioner varje dag i Sverige, den beredskapen på tre dagar borde kommunerna också ha för de utsatta grupperna. Sedan att man i kommuner regionerna landsting bygger upp en ökad beredskap på trettio dagars beredskap på något sätt.
– Staten precis som i Finland har totalgrepp om att det finns beredskap med insatsmedel, reservdelar, råvaror för mat och så vidare för 300 dagar. 3-30-300. Det skulle kunna vara en vision.

Text och bild: BO BÄCKMAN

Share