Ökat intresse för tallplantor

I det stora växthuset är det rad efter rad med små tallplantor.

I det stora växthuset är det rad efter rad med små tallplantor.

VIBYTORP (JB)

Fortfarande dominerar efterfrågan av granplantor i Götaland men tallen ökar. Försäljningen av andra träslag förekommer även om den är förhållandevis liten. Helst ska plantorna ha behandlats mot snytbagge och även mot viltbetning.

Bland de råd för skogsplantering som finns på Svenska Skogsplantors hemsida kan man läsa: ”Låt marken bestämma valet av trädslag”. Det kan vara värt att begrunda då skogsodling i grunden fungerar som annan odling. En del växter behöver torrt, andra vått, några mycket näring, andra mindre och så vidare.

Det har diskuterats om mer klimatbeständig skog där blandskog är en väg att gå. Andra träslag än gran och tall sägs kunna ha en potentiell efterfråga som material. Hur gör då skogsägarna? Har man ändrat planteringen eller är den som tidigare?
– Här i Vibytorp är det bara gran och tall fast mest gran, berättar Örjan Bilock som är produktionsledare i Vibytorps plantskola. Av 15 miljoner plantor är 12 miljoner gran.
– Jag tycker nog ändå vi fått mer tall sista året, en viss ökning.

Anders Lycketeg, säljledare Mellan, bekräftar bilden.
– Huvudnumret är tall och gran i Götaland och Svealand, säger han. Det säljs också lite björk, sibirisk lärk och hybridlärk i Östergötland men sådant säljs mest sporadiskt. Den som inte vill ha gran väljer i normalfallet vårtbjörk eller hybridlärk. De här sorterna odlas på Svenska Skogsplantors andra plantskolor.

Man kan numera se lärkbestånd här och var. Varför väljer man lärk?
– För den som egentligen har granmark men vill ha något annat är det ett alternativ. Vi säljer lite lärk och intresset finns. Om man vill ha något annat än gran så är det i första hand vårtbjörk, lärk och hybridasp. Den senare är lite dyrare men växer väldigt bra och ger kvantitet. Asp ger inte bara energi. Fin asp kan sågas. I Götaland sätts också en del ek. I slutändan är det ekonomin som styr och kunden bestämmer.
– Tallen ökar i Götaland och Svealand.
Kan det bero på Projekt tall?
– Det kan det kanske delvis göra. Sedan kan det vara så att älgtrycket har minskat på vissa håll. Man kan inte heller hålla på och sätta gran på tallmark. Intresset för tall har i alla fall blivit en tydlig trend, om än fortfarande försiktig. Ett besvärligt inslag i skogen är snytbagge. I södra Sverige är baggen den största orsaken till plantavgång. Det är därför inte förvånande att kunderna efterfrågar skydd mot den. Nu finns miljövänliga alternativ. Vi levererar nästan ingenting som inte är snytbaggebehandlat med miljövänligt medel, säger Anders Lycketeg.

Det är över 30 miljoner plantor som säljs om året. Det säljs fortfarande kemikalibehandlade plantor men efterfrågan finns nu nästan bara på alternativa medel. Många fastigheter är dessutom certifierade och får inte använda kemikalier. Oavsett certifiering ökar intresset för miljövänliga medel radikalt i Götaland och Svealand. Det är då behandling med Conniflex man pratar om. Medlet består av en skyddande beläggning med fina sandkorn som är fästa på plantan med ett vattenbaserat lim. Det är mycket effektivt och ofarligt att hantera. Även efterfrågan på viltbetningsskyddade plantor finns. På Vibytorp kan plantorna prepareras mot viltbetning innan leverans och då handlar det mest om det naturliga medlet Trico som Länstidningen tidigare har berättat om. Viltbetningsskydd kallas även viltavskräckningsmedel. Plantorna luktar inte gott för viltet och djuren väljer att äta någon annanstans.

Hur ser plantmarknaden ut idag?
– Marknaden har stabiliserat sig, svarar Örjan Bilock. Vi går för fullt!

Text: BO BÄCKMAN

Share