Nytt kompetenscenter för biogas

Stor satsning under tio års tid väntar vid Linköpings universitet

Mats Eklund, professor i industriell miljöteknik och föreståndare för nya kompetenscentrumet Biogas Solutions Research Center. Bild: MALIN HOELSTAD.

LINKÖPING (JB)

2012 startades Biogas Research Center vid Linköpings universitet för att främja utvecklingen inom biogas. Nu har Energimyndigheten beviljat ansökan om ett nytt kompetenscentrum som bygger vidare på Biogas Research Center och som kommer heta Biogas Solutions Research Center.

Biogas har samhällsnyttor långt utöver att vara ett fossilfritt bilbränsle och bidrar till samtliga FN:s hållbarhetsmål. För tio år sedan fick biogasnäringen extra muskler när Biogas Research Center bildades vid Linköpings universitet, och genom en unik bredd och ett nära samarbete mellan företag, organisationer och akademi tog ett helhetsgrepp på biogasutvecklingen.

Det finns stora vinster att hämta i att använda avfall från livsmedelsindustrin för biogasproduktion, vare sig biogasen blir till fordonsgas eller el/värme.

Inte bara i Sverige utan runtom i världen söker mänskligheten lösningar på utmaningar där biogas är en viktig del av svaret.

En kraftfull expansion av biogas är möjlig och den kan leverera många samhällsnyttor. Utvecklingen av hållbara städer och regioner där avfall omvandlas till fordonsgas och växtnäring är universell och här kan Sverige göra global skillnad genom att fungera som en permanent världsutställning för export av kunskap, teknik och systemlösningar.

Förra våren visade en rapport att om avföring från djur och människor används för att först göra biogas och sedan använda restprodukterna som gödsel, kan samhället spara nästan en miljard kronor per år. Dessutom skulle Sveriges årliga utsläpp minska med cirka 1,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter.
– Vi vågar påstå att biogasområdet är ett av de få områdena där utvecklingen i Sverige spelar stor roll för hur världen ska bli mera hållbar. Det finns inga andra länder som har så lång erfarenhet av att integrera avfall, avlopp, transporter och jordbruk i smarta biogaslösningar. Låt oss göra nytta av det – rädda världen och tjäna pengar, säger Mats Eklund, föreståndare för Biogas Research Center och professor i industriell miljöteknik vid Linköpings universitet.

Nu har Energimyndigheten har beviljat ansökan om ett nytt kompetenscentrum inom biogasområdet som bygger vidare på det tidigare Biogas Research Center. Cent rumets finansiering har en förväntad livslängd om tio år i två femåriga etapper. Den totala omsättningen under femårsperioden är cirka 180 miljoner kronor varav myndigheten står för en tredjedel. Övrig finansiering kommer från de två ingående universiteten, Linköpings Universitet som är värd, och Sveriges Lantbruksuniversitet samt ett femtiotal företag och offentliga organisationer.

“Syftet med Biogas Solutions Research Center (BSRC) är att öka kunskapen om socio- tekniska energisystem som innehåller biogasbaserade lösningar. Biogasbaserade lösningar har oftast bra hållbarhetsprestanda eftersom de samtidigt behandlar avfall, producerar förnybart bränsle och förnybar växtnäring. Energimyndigheten bedömer att BSRC tydligt bidrar till en ökad hållbarhet i de strukturförändringar som är nödvändiga för omställningen både inom transportsektorn och industrin”, motiverar Energimyndigheten sitt beslut.
– Vi är oerhört glada att Energimyndigheten ser vilken hållbarhetspotential som finns i biogaslösningar. I vår ansökan har vi skapat ett konsortium med aktörer från hela värdekedjan – biogasproducenter, distributörer, användare och teknikleverantörer vilket ger oss en plattform med unik mångfald. Vi kommer att dra i gång verksamheten direkt efter årsskiftet. I februari blir det kick-off med alla parter i konsortiet för att enas om detaljer för de olika forskningsområdena och diskutera arbetsformer. Det kommer att bli så kul! säger Anna Brunzell som är koordinator för BSRC.

– I dessa tider behöver vi lösningar på hållbarhetsproblem som inte innebär problembyten utan som samtidigt bidrar till lösningar inom flera områden. Därför är det viktigt att biogasområdet idag har fått ett erkännande för sin stora hållbarhetspotential. Jag vill rikta ett stort tack till de företag, offentliga organisationer och de två lärosätena för ert stora stöd. Nu vill vi ta biogasområdet över tröskeln och understödja en kraftfull expansion genom forskningen, säger Mats Eklund.

Text: TOBIAS PETTERSSON

Share