Nytt köldmedium testas i maskiner

I samarbete med producenten Avantherm deltar Sveaskog i ett världsunikt test av ett nytt köldmedium. Köldmediet som på sikt förhoppningsvis även ska kunna användas i personbilar och lastbilar testas nu i Sveaskogs skogsmaskiner – med stora fördelar för både klimat, människor och produktivitet.

Sedan början på 2000-talet har skogsbranschen huvudsakligen använt propylenglykol som köldmedium i sina skogsmaskiner för avverkning. Det är ett betydligt mer miljövänligt alternativ än den extremt giftiga etylenglykolen som tidigare användes och som fortfarande är vanlig i personbilar.

– Fyra centiliter av etylenglykolen är nog för att döda en människa. Smaken är dessutom söt, vilket gör att djur gärna lapar i sig etylenglykol som läckt ut. För en hund eller en räv räcker det att djuret slickar i sig av den söta produkten för att inre organ ska ge vika och djuret dör. Propylenglykol går inte att få i sig i dödande dos och är dessutom så beskt att man inte kan få i sig det av misstag, berättar Torgil Granström, produktionscontroller på Sveaskog.

Problemet med propylenglykol är dock att den blir trög och svår att cirkulera i ledningarna när det är kallt. Det innebär att maskinförarna blir tvungna att starta maskinerna för varmgång innan de kan köra när det är riktigt kallt ute.

Vätskan är dessutom svårhanterlig eftersom den måste blandas med exakt 50 procent vatten. I och med att en del av vattnet kokar bort i systemets heta punkter förändras förhållandet och propylenglykolen klarar då inte kylan som när den är rätt blandad. Dessutom måste man varje år byta ut de närmare 40 litrarna kylvätska för att få rätt balans när det gäller korrosionsskyddsmedel.

– Att hitta bra oljor och vätskor är lite av den heliga graalen och nu har vi äntligen fått möjlighet att prova ett köldmedium som både är miljövänligt, nästintill koldioxidneutralt och som ger en bra arbetsmiljö för våra medarbetare. Dessutom ökar produktiviteten när maskinerna fungerar bättre och man slipper varmköra maskinerna för att det inte ska vara iskallt när man sätter sig i hytten, säger Torgil Granström.

En annan fördel är att man slipper byta köldmedium i maskinerna varje år. Fortsättningsvis handlar det om maximalt var femte år – eller kanske aldrig. Det nya köldmediet består av en lättflytande kylolja, som är helt unik och patenterad av Avantherm.

Den största utmaningen handlar nu om rätt kvalitet på gummitätningar och slangar i skogsmaskinerna så att de kan hantera den mer lättflytande vätskan utan läckor. Om man ska byta köldmedium i en befintlig maskin måste hela kylsystemet först tvättas noggrant. KTH har tagit fram en instruktion för hur detta ska gå till, vilket fungerat väl.
– För närvarande testar vi kyloljan i två olika maskiner, en skotare och en skördare, där leverantören har tillverkat nya tätningar och slangar som anpassats till kylvätskan. Till vintern kommer vi troligtvis att göra tester med två servicevagnar också, berättar Torgil Granström.

Om vinterns tester faller väl ut kommer Sveaskog troligtvis att börja fasa in den nya kyloljan i samband med att man köper in nya maskiner.
– Det känns roligt att vi på Sveaskog kan vara med och driva det här tekniksprånget. Nu går vi mot en allt mer fossilfri maskinpark. När det gäller drivmedel kör vi numera nästan uteslutande på fossilfri HVO-diesel i våra egna skogsmaskiner och övriga fordon, berättar Torgil Granström.

Share