Ny skogsmaskin

Under våren provkördes en helt ny typ av bandskogsmaskin som ger färre körskador och bättre arbetsmiljö.

Under våren testades en helt ny typ av bandskogsmaskin, vilken ger färre körskador och bättre arbetsmiljö. Bakom projektet står Holmen, sju andra skogsbolag och en maskintillverkare.

Sedan 2019 har skogsbolagen arbetat tillsammans med Komatsu Forest för att utveckla ett nytt skogsmaskinskoncept som gynnar ett hållbart skogsbruk på lång sikt. Det finns nu en konceptmaskin redo att testas i terrängen, som heter Centipede.

Den innovativa maskinen ger betydligt lägre marktryck jämfört med en konventionell maskin, lägre bränsleförbrukning på mjuk mark, bättre förarkomfort och ett mjukare flöde till industrin.
– Den minskade markpåverkan gör det lättare att genomföra körning under alla tider på året, vilket är viktigt när vi går mot kortare perioder med frusen mark, säger Jan Åhlund, skogsbrukschef på Holmen Forest.

Bälteskonstruktionen gör att vikten fördelas över ett större område, samtidigt som maskinen lättare hanterar hinder utan att studsa som en konventionell maskin som kör över stubbar och stenar. Det förbättrar förarmiljön och gör det snabbare att köra timmer.
– Om det här blir en succé hoppas vi att vi successivt kommer att se fler och fler maskiner med den här tekniken, säger Jan Åhlund.

Konceptet har tagits fram av maskintillverkaren Komatsu Forest i samarbete med Holmen, BillerudKorsnäs, Mellanskog, Norra Skog, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra.

Share