Ny satsning för att återvinna plast inom lantbruk

Miljölarmen om plaster i hav och på land ökar. Nu tar svenska lantbrukare ett stort steg för att minska plast – svinnet. En helt ny återvinningsanläggning kommer att återvinna en stor del av plasten från det svenska lantbruket.

– Det känns väldigt bra att vi nu kan säkra ett kretsloppssystem för plaster som används inom jordbruket. Därför har LRF tillsammans med Entreprenörinvest investerat i KRS, Kretslopp & Recycling i Sverige AB, som bygger anläggningen och även samlar in plasten, säger Anders Källström, vd för LRF.

KRS har ett uppdrag av Svensk Ensilageplastretur att samla in lantbrukarnas använda plast från ensilage, säckar, odlingsfilm samt dunkar för växtskydds- och ensileringsmedel. Totalt använder det svenska lantbruket cirka 20 000 ton plast varje år. Hittills har den insamlade plasten till stor del gått på export. Nu skapas ett system för att återvinna plasten i Sverige.

Det gemensamma målet för alla inblandade parter är att den insamlade plasten från det gröna näringslivet ska återanvändas på ett hållbart och cirkulärt sätt. Naturvårdsverket stöder också KRS verksamhet ekonomiskt gen – om bidrag via Klimatklivet. I augusti 2019 beräknas KRS nya plaståtervinningsanläggning i Korsberga i Vetlanda att kunna tas i bruk. Anläggningen kommer att återvinna den insamlade plasten och återföra den till plastindustrin. KRS projekt resulterar både i en mer hållbar hantering och ett femtontal nya arbetstillfällen.

– Jag är glad att LRF engagerar sig i vårt bolag och det är naturligt att vi och LRF nu blir samarbetspartners. LRF har hela tiden varit tydlig med lantbrukarens perspektiv och uttryckt det miljömässiga värdet i att ta hand om och återvinna plasten, säger Ingemar Andersson, KRS grundare. LRF går ekonomiskt in och blir ägare av tio procent i KRS.
– För LRF och våra samarbetspartners Entreprenörinvest och KRS är detta även ett viktigt initiativ för hållbar tillväxt och utveckling på landsbygden. Vi hoppas att detta på sikt även kan leda till en smidigare insamling och besparingar som kan nå lantbrukarna, säger Anders Källström.

LRF och Entreprenörinvest har tillsammans med Klimatklivet tillfört kapital och kompetens till KRS som gör den cirkulära plasthanteringen möjlig. – Plast är ett lättbearbetat och klimatsmart material om det används med återvunnen råvara. Vi ser fram emot att komma igång med plaståtervinningen som både bidrar till att förbättra miljön och skapar jobb på landsbygden, säger Ingemar Andersson.

Share