Ny energimärkning

Nyligen lanserades en ny energimärkning för värmepumpar, varmvattenberedare, ackumulatortankar, el-, olje- och gaspannor som gör det enklare att välja energismart. I Nibes sortiment finns bergvärmepump, luft/ vattenvärmepump och frånluftsvärmepump som får högsta betyg i det nya märkningssystemet.

Uppvärmning och varmvatten är det som drar absolut mest energi i våra hushåll. För att det ska bli lättare för alla villaägare att välja energi – smart, har det nyligen kommit en helt ny energimärkning för värmepumpar, varmvattenberedare, ackumulatortankar, el-, olje- och gaspannor.

Med hjälp av den nya skalan kan man jämföra olika uppvärmningsalternativ både när det kommer till effektivitet och buller. Den nya energimärkningen har två olika energiskalor, där skalan för rumsuppvärmning som bäst kan vara A++ och skalan för varmvatten till kranar och duschar som bäst kan vara A.

Genom att även ta hänsyn till vilken typ av styrning värmepumpen har, kan uppvärmningen bli mer effektiv och kan då som bäst vara märkt med energiklass A+++.

Bergvärmepumpen Nibe F1255 når upp till bästa energiklass för användning till både golvvärme eller radiatorsystem och har därmed fått märkningen A+++. Denna bergvärmepump behöver inte någon tillsatsel. På köpet får du en integrerad varmvattenberedare och en extremt användarvänlig styrning.

En annan produkt från Nibe som når upp till den högsta energiklassen för golvvärmesystem, A+++, är frånluftsvärmepumpen Nibe F750. Beroende på hur stort hus man har, kan man få en besparing på mellan 3 300 kWh/år till 7 800 kWh/år.

Share