Nu rullas vagn 35 ut i Redinge

Redingevagn 008

Björn bygger kundanpassade transportvagnar

ÅTVIDABERG

Björn Klasén bedriver sitt lantbruk extensivt utan djur och skördar huvudsakligen foder till hästar i form av hö som han säljer till kunder i förpackningar som småbalar och rundbalar. Med den inriktningen har han fått tid över för att också ägna sig åt reparationer, främst inom jordbrukssektorn, och att bygga djurtransportvagnar.

VI var på plats när det var dags för rollout av vagn nummer 35. Björn är lantbrukare på gården i Redinge i Grebo socken, Åtvidabergs kommun och började sin lantbruksbana 1977 med att arrendera föräldragården hemma i Redinge. Några år senare arrenderade han en närliggande granngård och 1988 fick han möjlighet att förvärva fädernegården.

I början var han till största delen lantbrukare men som sådan kommer man vare sig man vill eller inte i situationer då utrustning går sönder och behöver repareras eller så kommer man på förbättringar som man kan göra för att underlätta arbetet eller göra det säkrare. Därigenom kom nischen med först reparationer och senare att konstruera och bygga främst vagnar att ta alltmer tid i anspråk.

Den förändrade inriktningen inleddes år 2003. Björn Klasén är en verklig autodidakt men han har även skaffat sig kunskap genom att han jobbade deltid åren 1996- 2002 hos företaget Ivarsson i Metsjö AB. Utbildningen i övrigt består av en 20 veckors lantbruksutbildning vid Vretaskolan och en kvällskurs i svetsning. I verkstaden står den senaste skapelsen skinande röd efter att ha varit i Björns lackeringsverkstad.

Redingevagn 022Björn skyndar sig att få färdigt det som fattas före rollout. Han håller på att knyta fast den gula presenningen som kommer att utgöra taket på vagnen. Björn Klasén har under årens lopp fyllt sin verkstad med alla nödvändiga verktyg och verkstadsmaskiner som till exempel en pelarborrmaskin, svetsutrustning, travers i taket och en effektiv maskin där man pressar fast nipplar på hydraulslangar.

Utöver detta finns fullt i hyllorna av förbrukningsmaterial som bultar, brickor och muttrar för att bara nämna något. I en angränsande byggnad har Björn sitt råvarulager med främst stålprofiler. De köps in i standardlängder på sex eller tolv meter och måste kapas till lämpliga längder. Vagn 35 ska i nästa vecka levereras till två kusiner Karlsson på gården Halshöga utanför Linköping.

Till Halshöga hör, förutom egna och arrenderade arealer, bland annat att ansvara för att kulturmarkerna vid Tinnerö hålls öppna med hjälp av betande nötboskap. Denna typ av lantbruk med stort djurantal och många beteshagar i nära anslutning till en stor stad som Linköping kräver att man kan förflytta betesdjur snabbt, tryggt och effektivt och därför behöver de den vagn som Björn Klasén tillverkat.

– Den här vagnen är 7 meter lång, 2,58 meter bred, 2,75 meter hög och väger olastad 4 ton. Byggtiden är ungefär 150 timmar, berättar Björn under tiden som han knyter fast takpresenningen. – Min affärsidé är att jag bygger vagnarna helt kundanpassat. Naturligtvis har jag ett koncept från vilket jag bygger men under arbetets gång kan man tillmötesgå kundens detaljönskemål och det har jag märkt uppskattas, förklarar Björn.

Vagnen dras av en rejäl traktor med hitchkrok och erforderligt antal uttag för hydraulik och elförsörjning i vagnen. Djuren lastas och lossas i bakre änden av vagnen och invändigt finns en öppnings- och stängningsbar grind så man kan ha två grupper djur åtskilda. Längst fram till höger finns en skjutbar dörr som transportören kan ta sig ut genom.

Vagnen har en genialisk finess som innebär att traktorföraren med hydraulkraft kan sänka ner hela vagnen så att den vilar på marken helt och hållet och då blir det bekvämt för djuren att gå in eller ut. Vagnens hjul är ett boggiemontage med infällda och rymliga hjulhus så hjulen får plats när vagnen är i lägsta läge. Konstruktionen har Björn Klasén skapat och tillverkat helt själv.

Det finns flera små, fiffiga lås- och öppningsfunktioner på grinddörrarna som medger att man kan öppna och stänga från vilken sida som helst av dörrarna, vilket är en viktig säkerhetsdetalj när man jobbar med stora djur. Björn Klasén har ett samarbete med ett företag i Mantorp, GH Traktorcity, när det gäller viss marknadsföring och försäljning, men Björn har friheten att sälja direkt till kund också.

År 2006 deltog Björn tillsammans med Mantorpsföretaget på Elmias lantbruksutställning, vilket resulterade i att två vagnar beställdes och levererades till två grannar i Dalarna och någon vagn har levererats till Simrishamnstratakten. Björn vet att det kommer att komma fler beställningar och eftersom han bygger vagnarna själv hemma i Redinge så är han nöjd om beställningstakten ligger på den nivån att han kan bygga en vagn per år.

Han måste få tid till verksamhetens andra ben, reparationer och järnkonstruktioner som exempelvis väggblocksställningar som han har levererat till Åtvidabergshus, men även tid för det tredje benet, foderverksamhet på gården. Björn Klasén är en kreativ och skicklig konstruktör och vagnsbyggare och han är en uppskattad resurs som reparatör inom lantbruket i närområdet. Det är betydelsefullt och viktigt att den kompetensen finns kvar på landsbygden.

Text och bild: KLAS-GÖRAN WENNERSTRÖM

Share