Modulbyggnader efterfågas

Moelven Byggmodul AB:s produktionsenhet i Säffle möter ökad efterfrågan och investerar 72 miljoner SEK i robotiserad modulproduktion. Inspiration från bilindustrin kommer öka den ena produktionslinjens kapacitet med 80 procent.

Johan Samuelsson, vd för Moelven Byggmodul AB, säger i ett pressmeddelande att detta är ett grepp som företaget gör för att möta den stora efterfrågan av tillfälliga byggnader i Sverige.

– Vi gör i första hand investeringen för att försäkra oss om att några av våra nyckel – kunder – som bygger flyttbara eller tillfälliga byggnader som till exempel skolor, kontor och enkla bostäder – får det de behöver när de behöver det. Investeringen innebär dessutom att verksamheten blir bättre rustad för ökad kapacitet inom segmentet permanenta högkvalitativa bostäder. Generellt sett visar vi också hur modulbyggande kan effektiviseras och ytterligare industrialiseras, säger Samuelsson.

Styrelseordförande för Moelven Byggmodul AB, Marcus Johansson, säger att utbyggnaden kommer att ske i sex steg med en samlad investeringsram på 72 miljoner SEK, där de första fyra etapperna med en ram på 38 miljoner nu är beslutad och ska byggas i sommar.

– Utbyggnaden består primärt av att den produktionslinje som byggdes förra året förlängs och blir dubbelt så lång samt förses med robotar. Produktionslinjen bidrog till att Moelven Byggmoduls fabrik i Säffle är nominerad till Årets lean-byggare tillsammans med PEA och Värmdö kommuns bygg- och miljöavdelning. Vinnaren koras på byggalan Årets Bygge 2016 i mars, säger Johansson.

Johan Samuelsson berättar att projektet också omfattar en unik robotiserad vägglinje som får helautomatiserad station för regling och skivmontering för väggar. Han säger att linan bygger väggar nästan helt utan beröring av människohänder och är utformad av interna resurser efter inspiration från bilindustrin.

– Detta är industrialisering av träbyggeri i praktiken. Detta sätt att bygga väggar på i en modern modulproduktion är vad vi känner till helt unik. Skivorna läggs på med robotar som hanterar information från ritningar. Isolering, elmontage och utvändig panel monteras fortsatt manuellt, säger Samuelsson.

Samuelsson säger att totalt ger investeringen cirka 40 nya arbetsplatser i Säffle när den nya anläggningen är färdigställd. Enligt planen ska den vara färdig ungefär i mars 2017.

– Utvecklingen av leanbaserad och effektiv modulproduktion på vår produktionsenhet i Säffle sker i den existerande hallen där det bland annat idag är lager och en fotbollsplan. Fotbollsplanen och lagret ersätts av en produktionslinje som flyttas från nuvarande plats och anpassas. I gengäld får Säffle 40 nya arbetsplatser till följd av denna satsning, säger Samuelsson.
Samuelsson berättar också att investeringen antas ge en rad mycket positiva HMSeffekter för verksamheten.

– Det installeras produktionsutrustning, arbetsstationer och olika system som ger återbetalning i form av bland annat bättre ergonomiskt anpassade arbetsställningar, färre manuella operationer, mindre användning av spikpistoler, tryggare logistikhantering då trucktrafiken minskar vid gångbanor och på produktionsytor. Detta är några av effekterna som vi tror leder till färre arbetsskador och lägre sjukfrånvaro, säger Samuelsson.

Moelven är i dag Nordens ledande modulproducent och har en samlad orderreserv på motsvarande 1,5 miljarder.

Share