Mjölby blir miljövänligare

Ibrahim Baylan tillsammans med Lena Svensk, vd för MSE.

Ibrahim Baylan tillsammans med Lena Svensk, vd för MSE.

MJÖLBY (JB)

I ett typiskt vårväder med omväxlande duggande vårregn och genombrott av solstrålar invigde Mjölby- Svartådalen Energi AB sitt nya kraftvärmeverk.

Det var en stor och nyfiken skara inbjudna gäster med energiministern Ibrahim Baylan (S) i spetsen som bänkade sig för att avnjuta ett dagslångt program som ville förklara hur och varför MSE satsar 400 miljoner kronor för att uppnå det man föresatt sig.

Lana Brunell dagens programledare, till vardags press – ansvarig på Tekniska verken, började med att berätta att hon även brukar sjunga ibland. Av det skälet stämde hon tillsammans med MSE:s Lena Engholm upp i den för MSE speciella Elektricitetsvisan. Den lär enligt historien ha komponerats av Mjölbykändisen Skånska Lasse på beställning till Svartådalens Elektriska Kraft och Distributionsföretags första stämma på Skänninge stadshotell våren 1920.

Alla minns vi orden:
Allt går nu med elektricitet
Elektriskt det är nåt konstigt med det
Elektriskt det strömmar ju som ni vet
Härs och tvärs igenom tråden.
Elektricitetsvisan fick en renässans genom Tage Danielsson som framförde den i 88- öresrevyn (1970). Hasse och Tage skrev också till några egna verser.

Efter detta var det MSE:s vd Lena Svensks tur att berätta varför MSE efter långa diskussioner om placering och olika alternativ slutligen stannat för den anläggning de idag kan visa upp. Drivkraften i arbetet har varit att bidra till en hållbar energiförsörjning och en viktig förutsättning för en tillväxt av Mjölby kommun.

– De 400 miljoner kronor det hela har kostat är ett bevis på att vi tror på Mjölby kommun och därigenom ger en garanti för kommande nya kommuninnevånare. Det här är förutom en stor kapacitetsökning av energi, även en satsning på bra miljö då vi idag knappast använder något fossilt bränsle. Det nya är också att samtidigt med värme producerar vi förnybar el som nu totalt uppgår till 90 procent i våra elnät. Sammantaget ger vår vision förutsättningar för ett långsiktigt hållbart energisystem. Den svenska fjärrvärmen är en av de viktigaste orsakerna till att vi minskar koldioxid- utsläppen i Sverige, menar Lena Svensk.

Efter lunchpaus var det så dags för dagens höjdpunkt, invigningen av det nya kraftvärmeverket vilket skedde utanför anläggningen. Efter invigningstal av Cicilia Wilhelmsson var det dags för energiministern Ibrahim Baylan att gå upp på scenen.

Han var mycket glad över att han blivit inbjuden till Mjölby och få vara med om denna invigning. Ibrahim Baylan har tillsatt en blocköverskridande energikommission som ska hitta lösningar för att ersätta den fossila energiproduktionen och även kärnkraften. Den ska bygga på den förra regeringens överenskommelse men nu utan kärnkraften.

– När det gäller elproduktion har vi kommit en bra bit på väg, tack vare att fjärrvärmeverk numera går över till kraftvärme, precis som Mjölby visar upp. Det fina med kraftvärme är just att den har sin högsta elproduktion just när det är som mörkast och kallast. Tack Mjölby för att ni gör det här, sade Baylan.

Vid den följande presskonferensen kom även frågan om vindkraften upp där MSE är involverade genom ägande i flera vindkraftsverk ute på slätten.

Dessvärre sätter Försvarsmakten vid Malmslätts flygplats stopp för all vindkraft mellan Linköping och Vättern och det innebär att den verksamheten kommer att dö ut. För miljöns skull tycker jag att det är sorgligt, säger Lena Svensk.

Här uttalade sig Baylan på ett mycket bestämt sätt:
– Vi måste hitta en balans här, så att vi både kan ha ett fungerande flygvapen och få utrymme för dels befintlig som nya investeringar i vindenergi. Det här är en mycket viktig fråga som måste lösas..

Text och bild: STEN-ÅKE ANDERSSON

Share