Många projekt på gång i Ydre

Bredband till alla är målet men det har visat sig vara svårt att nå i Ydres glesbygd.

YDRE (JB)

Det är med god tillförsikt Ydre kommun inleder år 2017. Ekonomin vid ett årsbokslut har inte varit så bra på många år som inför 2017 samtidigt som kommunen behöver satsa för framtiden. Det gäller nybyggnation, fortsatt bredbandsutbyggnad, och utveckling av kommunen för att om möjligt få flera att flytta till Ydre.

Två skolbyggen är planerade; dels en tillbyggnad av Ydreskolan men också en nybyggnad av en rymligare och bättre skola i Hestra där den gamla avsedd för årskurs ett till tre nu är både för liten och sliten.

Vid Ydreskolan är en tillbyggnad på 800 kvadratmeter för lågstadiet redan på gång och lär vara klar till hösten medan den nya Hestraskolan om allt går i lås planeras vara färdig till höstterminen 2018.

Nybyggnationen vid Dalbylandet i Torpa har redan fyra hus under tak och 2017 kommer förmodligen flera av samtliga sålda tomter att börja bebyggas. Kommunen kommer där att i fint läge bygga en radhuslänga med sju trerums hyreslägenheter på vardera 70 kvadratmeter, och den byggnationen beräknas också starta i sommar.

Utbyggnaden med bredband via fiber som pågått i flera år täcker nu en stor del av kommunens hushåll och företag. Men trots den stora satsningen hotas i varje fall ett företag i glesbygd av nedläggning på grund av dålig eller obefintlig uppkoppling.

Tele- och datakommunikationen har i många år bekymrat de Ydrebor som i glesbygden inte haft möjlighet att få bredband och telefon via fiber. Kommunen var visserligen tidigt på gång för att så många invånare som möjligt skulle kunna få fiber till ett hyggligt pris. Men den bredbandsutbyggnade som täcker många kommuninvånare har tyvärr inte räckt till boplatser långt från de bredbandsstråk som nu finns.

2017 är det fortfarande allt för många som har svårt att få vare sig mobiltelefoni och ännu mindre datauppkoppling att fungera.

Men det ska absolut bli bättre och i den andan har nu Ydre tillsammans med sju andra östgötakommuner fått stöd av Länsstyrelsen att göra en översiktlig täckningskontroll av kommunen. Den har i Ydre redan startat i och kommer att pågå hela februari månad.

Via inlånade specialinstrument kan nu kontrollen ske med hjälp av sopbilarna längs alla vägar där hämtning sker och resultaten redovisas via en app på vanliga mobiltelefoner direkt till Österbymo där Glenn Gustafsson, Ydres ansvarige, på sin dataskärm kan läsa av resultaten. Områden som inte täcks av sopbilarnas turer kollas av ett antal frivilliga som vid minst två olika turer gör kontroller på liknande sätt.

Efter genomförd kontrollperiod kommer resultaten att sammanställas och redovisas för att utgöra underlag för vilka satsningar som bör göras för att lösa problemet även för de boende som fortfarande inte har täckning.

Redan nu kan dock Glenn Gustafsson konstatera att samtliga telebolag, inte ensamt men tillsammans, ger en god täckning för nästa hela Ydre. Men det är ju en klen tröst och även om Telia tillhör dem som täcker bäst, så är det ju också Telia som genom för snabb nedmontering av sina kopparledningar förvärrat problemet för många av sina abonenter.

Kalvefalls hästgård, turism och restaurang är ett av de Ydreföretag som drabbats hårt av att kopparnätet togs bort innan en bra alternativ lösning ordnats. Olle Forsell på Kalvefall har flerfaldiga gånger försökt få direkt hjälp av både Ydre kommun och Telia.

Hans boningshus och restaurang ligger så lågt i förhållande till omgivande terräng att det måste till en kraftig antenn på betydligt högre höjd, kanske på ridhusets tak, för att skapa den kontakt som företaget absolut behöver. Kostnaden för antenn är dock även i detta alternativ så hög att Kalvefall ansöker om bidrag för att få det ordnat.

Än så länge har varken kommunen eller annan instans ansett sig kunna bidra och Telia verkar kallsinnigt. Kanske finns det ändå möjligheter att inom en snar framtid lösa problemet som annars hotar att tvinga det uppskattade rid- och turistföretaget att lägga ner. Däremot har brist på elenergi sällan vållat några problem i Ydre.

Visst har väl höststormar med trädfällning ställt till det vid några tillfällen de sista årtiondena. Men i stort har det fungerat bra. Vindkraftverk är planerade men ligger ännu så länge bara i startställning.

Solenergi finns i flera mindre anläggningar och även som vi tidigare redovisat har hos bröderna Andersson på Rödje gård i Torpa en större solpanel under ett par år fungerat med gott resultat.

Vid ett samtal med Ydres tekniska chef Urban Tordsson säger han sig inte känna till några större solenergiprojekt vara på gång.

Nätbolagens höjningar av priset påverkar naturligtvis till egna energiverk men många fastighetsägare avvaktar nog hur det blir med beskattningen i förhållande till pris och möjligheter att sälja den energi man inte själv förbrukar. Vattenkraften fungerar i stort även om den exceptionellt låga vattennivån i många sjöar nu hotar också elförsörjningen vilket väl gör att ännu flera väntar på mera snö.

Text och bild: BERNT KARLSSON

Share