Levererar över hela jorden

Flygfoto över Ransbysågen i Torsby kommun.

Flygfoto över Ransbysågen i Torsby kommun.

TORSBY (VB)

Klentimmersågverket Ransbysågen ingår som ett eget bolag i Moelvenkoncernern. Man har både en intern och en global marknad för produkterna. Sågen är också en viktig arbetsplats i bygden.

– Ransbysågen är ett klentimmersågverk, berättar produktionschef Per-Erik Nilsson. Vi tillhör Moelven men är eget bolag. Vi sågar gran och furu. Produktionen är ungefär 73 000 kubikmeter färdigsågat klentimmer per år.
Klentimmer är en tunn dimension. Råvaran kommer främst vid gallring men det blir även en del vid slutavverkning.

Vilka är era kunder?
– Vi levererar nästan 50 procent internt till vårt systerbolag i Sverige. Resten går över hela världen. Det är till England, Tyskland, Danmark, Kina, Japan och andra länder. Våra kunder är komponenttillverkare, limträ, panelhyvlerier och emballage.
Köper man samma sorts virke i alla länder eller skiljer sig önskemålen?
– Det är olika dimensioner och kvalité beroende på kund och land. Efterfrågan är väldigt flexibel, det är en fördel för oss. Just nu är det bra tryck på efterfrågan. Vi har inte mycket i lager och det är angenämt.

Totalt är det ett fyrtiotal som sysselsätts vid sågen, varav 34 är anställda. Till det kommer tre stycken från den oberoende inmätningsföreningen som mäter in det timmer som kommer till sågen och ytterligare tre stycken på timmerhanteringen.

Historiken bakom Ransbysågen är intressant då såväl ägande som inriktning och annat har förändrats sedan starten.
– Sågen är byggd 1972 av Finnskoga Dalby kommun, berättar Per-Erik Nilsson. Det var ett arbetsmarknadsprojekt.
I korthet blev sågen utarrenderad, senare köpt av Westwood och 1998 köpt av Moelven.
Hur mycket återstår av den första sågen från 1972?
– I princip finns inget kvar sedan starten. Man hade byggt för att få så många arbetstillfällen som möjligt och hade en normal såglinje. 1997 byggdes en ny såg här inne. Grunden för landsbygden är skog. Trä är väldigt miljövänligt, en perfekt produkt.

Vad gör ni med allt sågspån, flis och annat som inte blir virke?
– Barken eldas i vår panna, överskottet eldas i värmeverk. Flisen blir kartong i Skoghall och kartongerna går till hela världen. Flis och spån har det nästan alltid varit efterfrågan på. På bark blir det mer och mer efterfrågan. Allt tas tillvara.

Moelvelven skog har ansvaret för att köpa in råvaran och den klart största leverantören är Stora Enso. Sågen byggdes för att få mer arbetstillfällen. Vad betyder den för sysselsättningen i den närmaste bygden?
– De flesta är lokala arbetare. Det finns inte så mycket att välja på, det har försvunnit en massa företag genom åren.

Ransbysågens VD, Peter Broberg, är även VD på Notnäs. Han har mycket positiva omdömen om sågen och personalen.
– Jag har jobbat på Ransbysågen tidigare, berättar han. Det var 2002-03 och sedan tog jag över som VD 2015. Jag kom tillbaka till nästan samma personer. Ransbysågen fungerar väldigt väl. Vi har just nu investerat för sex miljoner.

Man har genomfört en investering i intaget och bytt maskiner där i sommar. Det finns en framtidstro på sågen inom koncernen. Peter Broberg kan av uppenbara skäl inte vara på Ransbysågen varje dag då hans uppgifter är fördelade över en större geografisk yta. Därför har man kommit överens om vem som gör vad när han inte själv är på plats och det fungerar bra.

– Vi har ingen stor personalomsättning, säger Peter Broberg. Det är nästan bara pensionsavgångar. De som arbetar här är engagerade och motiverade. Det är kul vara en del i företaget med den personalen!

Text: BO BÄCKMAN

Share