Lång högkonjunktur på skog

Bröderna Bergström, Magnus (till vänster) och Johan.

SÖDERKÖPING (JB)

Johan Bergström är en av alla skogsägare som är i en bransch som ser väldigt positiv ut för tillfället och har gjort så i ett par år. Han driver ett skogsbruk på gården Ormestorp, en kilometer från väg 210 och ungefär lika långt från Hösterum mot Norra Finnö.

Gården är på 400 hektar varav 270 hektar är produktiv skogsmark. Johan Bergström har en mycket gedigen utbildning med start 1976 på numera nedlagda Västerby. Några år som skogsarbetare följdes av förmansutbildning i Sunne och skogslärare på Västerby. Efter diverse andra uppdrag hamnade han på Södra som inspektor.
– Då tröttnade jag på att vara anställld och sade upp mig, tror det var 2000-2001, för att jobba här på gården i stället, berättar Johan Berg ström.

– Sedan har vi kört som skogsentreprenörer åt Södra, men det har vi slutat med, det är därför vi har maskinerna en skotade och en skördare.
Bergström sitter med i styrelsen på Hammarkinds häradsallmänning som i princip omfattar Valdemarsviks och Söderköpings kommuner. Det är, och har varit i några år, bra tider för skogsnäringen.
– Exporten går bra på grantimmer, men för talltimmer har det varit kämpigt för sågverken. Södra har gjort lite affärer så det kommer att sprattla till lite på talltimmer, säger Bergström.
– Massaveden har ju haft ett stadigt pris under flera år, det har inte hänt så jättemycket. Efterfrågan kommer att öka då det byggts nya bruk i världen, i Finland tror jag och Södra har byggt ut vid Värö. Det kommer att bli mera sug efter massaved.

För att stimulera skogsägarna delas det ut premier under vissa perioder. Dollarkursen har varit till fördel för de svenska skogsägarna vad gäller exporten. Johan Bergström är medlem i Södra och under 2015 blev det en utdelningspremie på tio procent på det totala leveransvärdet och åtta procent på insatt kapital vilket är bra ränta på pengarna.

Priset på grantimmer ligger mellan 500-625 kronor per kubikmeter fub (fast under bark). Det kan eventuellt tillkomma en premie på 40 kronor per kubikmeter . Skogen och skogsindustrin är oerhört värdefull för landets ekonomi, det bekräftar Andreas Eriksson på Skogsstyrelsen i Jönköping.
– Skogsbrukets andel av BNP är 0,9 procent. Skogsindustrin (skogsbruk, trävaruindustri, massa och papper) andel av BNP är 2,2 procent, avser år 2014. Skogsindustrins export i förhållande till totala exporten av varor (ej hela exporten) var 2011 10,5 procent.
– Östergötland har haft de högsta priserna i Sverige, i storleksordningen 550 kronor per kubikmeter fub. Det hänger ihop med virkespriserna och befolkningskoncentrationen, menar Johan Bergström.

– Priset är bättre än 2014, det började gå upp 2015, vi avverkade lite då. Vi har avverkat gammal skog i stället för att den ska ruttna. Då får vi plantera in lite ny skog. Det finns ingen anledning att avhålla sig från att gallra, det är bara att tuta på.
För tillfället är det sämre avsättning för lövtimmer, de sågverk som har inriktning på lövskog har det besvärligt.

I Ormestorps bestånd är det 60 procent tallskog, 30 procent granskog och resten lövskog såsom björk och asp vilket är vanligt i kusttrakterna. Inåt Linköping och Åtvidaberg dominerar granskogen. Det har varit väldiga problem med älg som gått hårt åt plantbeståndet, dock ser det bättre ut då älgstammen har blivit mindre här ute.

Enligt Bergström blir det generellt mer skogsareal i riket, många icke initierade tror nog tvärtom när de ser kalhyggena. Samtidigt sker det hög avverkningsgrad i länet, men också hög planteringsgrad vilket brukar ske tredje året efter avverkning.

Vad tror du om framtiden?
– Jag tror att högkonjunkturen kan hålla i sig ytterligare två år, det har varit en onormalt lång högkonjunktur, tycker en optimistisk Johan Bergström.

Text och bild: OWE BERGGREN

Share