Landsbygdsprogram- met stimulerar

Pengar från landsbygdsprogrammet stimulerar satsningar på den svenska landsbygden. Bland annat så har 79 000 personer fått tillgång till bredband fram till sista december 2014. Det konstaterar Jordbruksverket i landsbygdsprogrammets årsrapport för 2014 som nu är pub licerad.

– Det är positivt att vi ser resultatet av alla pengarna i landsbygdsprogrammet och att utvecklingen på landsbygden drivs i en riktning som samhället önskar, säger Niclas Purfürst chef för Jordbruksverkets landsbygdsavdelning.

Varje år görs en rapport av utvecklingen i det svenska landsbygdsprogrammet. Hela budgeten för landsbygdsprogrammet 2007-2013 är nu beslutad. Utbetalningar kan göras till slutet av 2015.

Under 2014 betalade Jordbruksverket ut närmare 2 396 miljoner kronor år. Det innebär att nästan 94 procent av budgeten, på totalt drygt 36 miljarder, var utbetald vid årsskiftet. Det är bättre än EUgenomsnittet som ligger på cirka 70 procent.

Drygt 5 000 hektar våtmark har anlagts eller restaurerats och nästan 7 600 hektar betesmarker har hägnats in med rovdjursstängsel under programperioden.

Under programperioden har hittills drygt 5 700 års – arbetskrafter inom företagen fått en förbättrad arbetsmiljö genom gjorda investeringar.

Inom området diversifiering, turism och mikroföretagande har det fram till 2014 skapats cirka 4 300 arbetstillfällen, inom Leader 4 000 arbetstillfällen och cirka 79 000 personer har hittills fått tillgång till bredband från de 352 investeringsprojekt som var avslutade sista december 2014.

I december 2015 ska de sista projekten och investeringarna vara avslutade vilket betyder att Jordbruksverket i kommande årsrapport kommer att se slutresultat från programperioden 2007-2013.

Källa: Jordbruksverket.se

Share