Lågorna slukade Stjärnorps slott

En gång i tiden ett pampigt slott där det bodde omkring fyrtio personer. På grund av rasrisk är det förbjudet att gå in i ruinen som står under ständig renovering.

En gång i tiden ett pampigt slott där det bodde omkring fyrtio personer. På grund av rasrisk är det förbjudet att gå in i ruinen som står under ständig renovering.

STJÄRNORP (JB)

År 1655-1662 uppförde fältmarskalken Robert Douglas och hans hustru Hedvig Mörner Stjärnorp slott i dåvarande Vreta Klosters socken. Samtidigt byggdes i södra flygeln ett slottskapell dit gårdens anställda men även socknens befolkning kunde fira kyrkliga högtider.

Den 12 maj 1789 var olyckan framme. En gnista från skorstenen antände spåntaket på flygeln och en kraftig eldsvåda bröt ut. Fem olika byggnader antändes av kringflygande brinnande spånflisor och till slut letade sig elden fram till den stora huvudbyggnaden som ödelades i lågorna. Även slottskapellet slukades av elden och när den var släckt återstod endast murarna.

Skogsbönderna tog initiativet att återuppbygga kapellet och nio dagar efter branden togs ett beslut om att kapellet skulle återuppstå. Fem månader senare var kapellet klart för invigning. Greve Douglas, von Fersen på Ljung och de Geer i Finspång hjälpte till med byggnationen genom att skänka byggnadsmaterial.

Gården med kapellet låg i Vreta Klosters församling som var väldigt stor. Herrskapet Douglas på Stjärnorp hade låtit församlingsborna komma till kapellet och kyrkviga sina hustrur och döpa sina barn utan någon kostnad. Annars hade de fått gå hela den långa vägen till Vreta Klosters kyrka.

År 1806 gick Stjärnorp ur släkten eftersom gårdarna på den tiden inte kunde bära alla hushåll. Det bodde fyrtio personer i det här slottet. Skogen var heller inte värd något utan allt såldes till Olof Burenstam som var en stor jordägare.

1810 bildades en egen församling för Burenstam var inte intresserad av att fortsätta med att hålla kapellet öppet för gudstjänster eller hålla med huspredikanter varpå kyrkorummet stängdes. Det skapade oro bland befolkningen som vände sig till både biskop och landshövding.

Det gav resultat och på nyårsdagen 1809 togs kapellet åter i bruk och blev en annexförsamling till Vreta kloster.
– Vi har sedan dess varit en egen församling fram till för ett par år sedan då vi uppgick i Vreta klosters församling, berättar Anna Christoffersson som är barnbarn till Ludvig och Anna Douglas som år 1876 köpte Stjärnorp.

Robert Douglas kom från Skottland, var kalvinist och kapellet präglades då av det nakna och stränga. Predikstolen stod över altaret och prästen gick upp i den från sidorna. Det fanns ingen altartavla och kapellet hade helt vanliga fönster. Hela kyrkorummet var dessutom helt gråmålat.

– 1914 byggdes kapellet om under ledning av arkitekten Fredrik Falkenberg som var mycket framstående. Långhuset försågs med kryssvalv och ett valv med rombiska kassetter. Ny inredning med bänkar tillkom samt ny predikstol på den södra sidan av kyrkorummet.

– Min farmor ville så gärna att den skulle målas i blått som är ätten Douglas färg och så fick det bli. För några år sedan skulle kapellet målas om och då ville museet att den skulle återfå sin grå färg, men då sade församlingen ifrån, berättar Anna.

Mycket av silvret räddades undan branden. Bland annat fantastiskt vackra brud – smycken som fortfarande får användas av brudar som är födda i Stjärnorp och de som gifter sig in och ur familjen Douglas.

– Min äldste farbror, Robert Douglas, skänkte år 1921 altartavlan som är en kopia efter Diego Velasques i Madrid.

Fönstren skänktes också av släktingar och har glasmålningar utförda av Vogel och Neuman i Stockholm. På väggen hänger ett huvudbanér över Gustaf Douglas som avled år 1705.

– De främre bänkarna på kortsidan framme vid koret var familjen Douglas och där satt alltid mina föräldrar och min farmor och farfar. Idag används de av kyrkvärdarna, säger Anna och skrattar.

Av det som en gång varit ett pampigt slott står ruinerna kvar som ett minne. Ekonomin satte stopp för en återuppbyggnad efter branden. Omkring hela området märks de historiska vingslagen och är vackert beläget intill sjön Roxen.

Allmänheten har möjlighet att promenera omkring i den vackra och välskötta parken bakom slottsruinen som idag ägs av Gustaf Douglas som köpte Stjärnorp 1990 på exekutiv auktion.

Text och bild: CARINA LARSSON

Share