Kristina Yngwe (C) gästade Sunne

Nils Ahlqvist ordförande (C), Kristina Yngwe Centerns riksdagsledamot och miljöpolitiska talesman, Gunilla Ingemyr kommunalråd (C), Sophie Janulf kommunfullmäktige (C), samt Ola Persson, tidigare kommunalråd (C).

SUNNE (JB)

Riksdagsledamot av verkställande utskottet, miljöpolitisk talesperson och vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Kristina Yngwe (C), är på besök i Slottet i Sunne och en skara centerpartister har kommit för att höra henne tala sig varm om landsbygds frågor.

Kristina är utbildad agronom och driver en gård utanför Ystad. Tidigare jobbade hon som lantbruksrådgivare, bland annat med rådgivning kring lantbrukets miljö- och klimatpåverkan. Hon drivs av visionen om ett hållbart samhälle som bygger på den gröna kolatomen, det vill säga det som växer på våra åkrar och i skogen.
– I Sverige sitter vi verkligen på en guldgruva när det gäller att kunna förse framtidens hållbara samhälle med livsmedel, energi och grön kemi till exempel. Det gäller bara att vi politiker tar vårt ansvar och pekar ut vägen, säger Kristina, som vill skapa bättre förutsättningar för den närproducerade, hållbara maten.

Kristina tycker att eftersom Sverige ser ut som det gör med så helt olika förutsättningar beroende på var man bor, så måste vi föra en politik med riktade insatser. Urbaniseringen är stor och går fort, förflyttningen sker från landsbygden till tätorterna och det är mest kvinnor och unga som lämnar landsbygden. Detta får inte fortsätta.

– När arbetsförmedling, skattekontor med flera statliga verk lämnar landsbygden följer näringslivet efter. Lokalt näringsliv är viktigt! Att bry sig om landsbygden är bra för alla. IT och bredband är idag en kommunikationsfråga liksom järnväg, flyg, sjöfart med mera. Landsbygden ska kunna skapa sina förutsättningar själv.
– Distansutbildning är mycket viktig för att folk ska kunna sitta hemma och jobba, säger Kristina.
– Vi inser mer och mer att svensk livsmedelsproduktion bör ökas. Vi måste bli mer konkurrenskraftiga i Sverige men här har vi också så höga krav och regler så det är svårt att konkurrera med utlandet. Vi måste få ner kostnadstrycket, säger hon.

Centerpartiet i Sunne genom Ola Persson, har lämnat in en motion till Centerpartiets partistämma 2017 där man menar att:
– Våra skogar och marker står för stora värden och Sverige har byggt sin välfärd framförallt på att bruka skogen, malmen och vattnet. Principen frihet under ansvar har länge tjänat skogsbruket väl. De stora naturvärdena finner man ofta i bondeägd skog, då en variation av ägare med olika teorier om skogsbruk borgar för mångfald för såväl flora som fauna. Det alla har gemensamt är viljan att lämna en välskött, uthållig skog efter sig. Detta har vi klarat i generationer och det är därför vi finner så många skyddsvärda biotoper i dessa skogar.

Med rätt kommunikation och visad respekt kan samhället nå sitt mål utan pekpinnar och utan att drabba någon ekonomiskt, varken bonden eller samhället. Det finns bara vinnare med ett sådant förhållningssätt.

Skogspolitiken ska vila på två jämställda mål, produktionsmålet och miljömålet. Dessvärre ser vi nu att regeringen driver en politik som motarbetar och försvårar för skogsägarna.

I Sverige har den senaste tidens debatt kring landsbygden och de gröna näringarna gjort det tydligt att fundamentala värden i svensk grundlag hotas av politik som försvårar för medborgare att bruka sin skog som riskerar medföra värdeminskning av markerna. Exempelvis har regeringen förenklat för allmänheten att överklaga avverkningsansökningar och länsstyrelsernas tolkning av artskyddsförordningen innebär att den i Sverige vanliga lavskrikan riskerar hindra skogsägare att bruka sin mark, utan ersättning. Och då har vi inte ens nämnt vattendirektivets konsekvenser. Detta var ett utdrag ur centerpartiet i Sunnes motion om Värna Värmlands värden.

Kristina Yngwes hjärtefrågor är framtiden för svensk livsmedelsproduktion samt äganderätten och hotet från vatten-, art-, och habitatdirektiven som försvårar för markägare att bruka sin jord och skog.

I Sunne kommun driver man på för ökad andel svensk mat i de kommunala köken och här noteras goda resultat.

Centerpartiet vill se en matproduktion som är 100 procent hållbar. Sverige har lagar och regler som ger oss ett av världens mest miljövänliga jordbruk. Svensk mjölk är dubbelt så klimatsmart som genomsnittet i världen och ger bara hälften så mycket utsläpp av växthusgaser som en liter utländsk!

Text och bild: INGEGERD LÖWGREN-JANSSON

Share